Rubriky
Akt. Vrchlického Hlavní aktuality

Hýbeme se hezky česky

Naše škola se zapojila do projektu Hýbeme se hezky česky, kterou pořádal obchodní řetězec Penny ve spolupráci s AŠSK ČR. Vše začalo už v květnu loňského roku, kdy jsme se rozhodli se zúčastnit a do tohoto projektu se přihlásit. V měsíci červnu probíhalo on-line hlasování, v němž náš školní sportovní klub získával body za jednotlivé hlasy. Hlasovali mimo jiné i žáci, učitelé a rodiče. Díky dostatečnému počtu hlasů a menšímu počtu účastníků v soutěži v našem mikroregionu se náš školní sportovní klub dostal do finále, které se konalo v září přímo v prodejnách Penny. Od 2. do 29. září mohli lidé hlasovat prostřednictvím útržků z účtenek za nákup v hodnotě nad 100 Kč. Po sečtení všech hlasů se náš školní sportovní klub umístil na druhém místě a získal tak poukázky na nákup nápojů a zdravých potravin a také finanční odměnu ve výši 5 000 Kč na nákup sportovního vybavení. S dětmi se kvůli koronavirové pandemii aktuálně neúčastníme žádných mimoškolních ani mezitřídních turnajů, nicméně doufáme, že se situace brzy zlepší a dětem tak bude umožněno změřit síly v různých sportech a soutěžích se svými vrstevníky z jiných základních škol. Nápoje a zdravé potraviny jsme proto dětem rozdali jako odměny v rámci turnajů v hodinách tělesné výchovy. Mysleli jsme přitom i na mladší žáky naší školy, kteří dostali rovněž drobné odměny v rámci svých třídních soutěží. Za finanční odměnu se škola rozhodla nakoupit potřebné vybavení hlavně na fotbal a florbal, v němž žáci naší školy nejčastěji soutěží v oblastních a okresních kolech soutěží pořádaných Asociací školních sportovních klubů. Doufáme, že se sportu budeme moci věnovat i nadále a že nám koronavirus už nebude stát v cestě.

Rubriky
Akt. Vrchlického Hlavní aktuality Uncategorized

Vánoční posezení

Ve středu 15.12.2021 se v žákovské knihovně naší školy uskutečnilo vánoční setkání pedagogů. Nechyběly dobroty a cukroví z domácích pekáren a taky možnost upcyklovat skříně a nabídnout kolegyním své šaty:). Toto setkání jsme spojili s dobrovolnou finanční podporou neziskové organizace Společně k úsměvu, která se stará o malé onkologické pacienty. Vybralo se 11.200,-Kč !!

Tato částka bude poslána na transparentní účet organizace Společně k úsměvu.

Rubriky
Hlavní aktuality

Projekt REMOBIL

Naše škola se zapojila do projektu neziskové organizace Remobil, z.s., jedná se o projekt sběru starých a nepotřebných telefonů. Hlavním smyslem neziskového projektu REMOBIL je ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního systému sběru a využití mobilních telefonů po skončení životnosti. Zároveň se z každého telefonu přispívá 10 Kč na charitativní účely a díky recyklaci mobilů dochází k opětovnému využití surovin. To v součtu znamená například významné úspory vody a snížení produkce ekvivalentu CO². 

Rubriky
Hlavní aktuality

Testování

Preventivní plošné testování antigenními testy ve školách se bude v období od 3. ledna do 16. ledna provádět každé pondělí a čtvrtek (2 x týdně). Následně od 17. ledna se testování bude opět provádět 1 x týdně, a to každé pondělí. Testovat se nově budou i očkovaní žáci i  ti, kteří prodělali Covid. Další postup při testování zůstává stejný jako doposud.

 

Rubriky
Hlavní aktuality

PF 2022

Rubriky
Hlavní aktuality

Potvrzení o ozdravném pobytu

Škola již vydává zákonným zástupcům žáků potvrzení o účasti na ozdravném pobytu pro zdravotní pojišťovny. Tiskopis pojišťovny si zákonný zástupce přinese vyplněný. Škola Vám rozdíl uvedený v potvrzení a částkou, kterou jste uhradili zašle na Váš účet nejpozději do 15.12.2021.

Rubriky
Hlavní aktuality Uncategorized

Výuka 29.11. -03.12.2021

Budova Vrchlického:

IV.A a V.A  – prezenční výuka dle běžného rozvrhu.

VI. A, VII.A, VIII.A a IX.A – prezenční výuka 8:00 – 12:35 hod. dle běžného rozvrhu.

Budova odloučeného pracoviště Havláskova:

I.A, II.A, II.B a III.A – prezenční výuka dle běžného rozvrhu.

Budova odloučeného pracoviště Trnkovecká:

I.C, II.C, III.C, IV.B, V.C, VI.B, VII.B, VIII.B a IX. B – prezenční výuka 8:00 – 11:40 hod. dle běžného rozvrhu.

Všichni žáci, kteří jsou v karanténě či nemocní si mohou vyžádat úkoly prostřednictvím e-mailu příslušných vyučujících. Tito žáci nemají nárok na obědy a je nutné si je odhlásit.

Rubriky
Akt. Havláskova Hlavní aktuality

Celé Česko čte dětem

Protože se naše škola zapojila do akce „Celé Česko čte dětem“, sešli jsme se s žáky III.A v pondělí 18. října 2021 na pozvání učitelky Hany Wimmerové s paní místostarostkou Martinou Stankušovou ve školní knihovně. Těšili jsme se na setkání a předčítání. Besedou nás provázely dvě žákyně osmého ročníku Anet a Simča. Paní Stankušová četla z knihy Františka Nepila „Já, Baryk“. Všichni žáci pečlivě naslouchali, protože ke konci akce dokázali bez problémů vyřešit test a odpovědět na otázky. Kdo měl problém nebo si nemohl vzpomenout, mohl správnou odpověď vyhledat přímo v samotné knížce. Před odchodem si ještě někteří vypůjčili knihy k samostatnému domácímu čtení. Připojte se k nám a čtěte dětem každý den!

 „ČTECÍ“ pokračování pro žáky III. A

Ve čtvrtek pak pokračovala ve čtení dětem třídní učitelka Radana Lakomá. Ve třídě jsme si ještě společně o Barykovi povídali. Inspirováni obrázky Heleny Zmatlíkové, jsme se ho pokoušeli také nakreslit.

Následující den naši třídu navštívila mladá slečna Saša – budoucí paní učitelka. Ta se v rámci akce „Celé Česko čte dětem“ také připojila a než přečetla dětem další povídání o pejskovi Barykovi, pohovořila o knížkách, které ráda četla, když chodila do třetí třídy

Rubriky
Akt. Vrchlického Hlavní aktuality

Informace pro strávníky

UPOZORNĚ PRO RODIČE:

pokud není dítě ve škole, tak si musí RODIČE (strávníci) odhlašovat obědy SAMI. Strava za dotovanou cenu je pouze 1. den nepřítomnosti dítěte ve škole.(zaměstnanec školy, který neodpracuje 3 hodiny – nemá nárok na dotovaný oběd již od 1. dne nepřítomnosti).
Pokud jsou děti v karanténě1. RODIČE (strávníci) si MUSÍ STRAVU ODHLAŠOVAT SAMI. 

2. AUTOMATATICKY se obědy nedají odhlašovat, protože každý má karanténu v jiném termínu.
Pouze ten, kdo není v karanténě a má distanční výuku, si může obědy vyzvedávat do jídlonosi

Rubriky
Hlavní aktuality

Ozdravný pobyt Hotel Bečva 14.11.-27.11.2021

Milí rodiče, 

a jsme konečně tady, na Horní Bečvě, na ozdravném pobytu. 

Včera před obědem jsme šli na procházku, byli jsme se podívat na přehradní hráz. Odpoledne jsme si na hřišti zahráli fotbal a vybíjenou. Večer jsme se dívali na pohádku.  Jídlo nám tady moc chutná, na snídani je velký výběr všeho co máme rádi.

Chystáme se na výlet do Rožnova na Jurkovičovu rozhlednu. Všechny děti jsou v pohodě a zdravé, mají dobrou náladu. 

I když se nám počasí razantně proměnilo v deštivý podzim:(, stále panuje na hotelu dobrá nálada.

Ve středu děti měly sportovní dopoledne, ve čtvrtek byla jedna skupina v Rožnově ve Světě kamenů a ač byla v plánu i návštěva Jurkovičovy rozhledny, nemohla se uskutečnit, neboť v listopadu už mají zavřeno:). V pátek se rozpršelo a nám všem spadla nálada na bod mrazu a taky nás rozbolela hlava. ALE!!! Večer měly děti bubnování se šamanem Zbyňkem, a to bylo moc prima. Taky jsme si pochutnali na dortech, protože Janička, Adélka a Miška měly narozeniny. Večer jsme hráli nebe, peklo, ráj s úkoly. Dneska byl klidový pohodový den, taky jsme byli v lese povídali jsme si o lese, poté jsme stavěli domečky z přírodnin a večer hráli město, jméno, zvíře, věc. Jóóó a taky se někdy učíme. 

Návrat ke škole 27.11.2021 cca v 10:00 hod.

Fotografie najdete ve fotogalerii – budova Vrchlického.