Rubriky
Hlavní aktuality

Veřejná zakázka 04/2022/ZŠV

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Rekonstrukce a vybavení výdejny stravy odloučeného pracoviště Bartovická 59, Ostrava-Bartovice:

A: Stavební práce dle projektové dokumentace B: Gastrovybavení včetně dopravy, instalace a zaškolení“

Termín ukončení výzvy je stanoven na 07. 07. 2022 v 10:00 hod.

Rubriky
Hlavní aktuality

Veřejná zakázka 03/2022/ZŠV

Veřejná zakázka na dodání  5 ks sestav 86“ interaktivního displeje a krycí tabule 350 x 100 cm na pylonech včetně dodávky, instalace, zaškolení a demontáž a likvidace staré tabule. Vyhlášení 13.6.2022, ukončení 27. 06. 2022 ve 10.00 hodin.

 

Rubriky
Hlavní aktuality Uncategorized

PŘÍJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2022/2023 ЗАРАХУВАННЯ ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА 2022/2023 р.

Директор Початкової школи Острава-Радваніце, вул. Врхлицького, 5, організація внесків, мгр. Ганна Острянська, як матеріально і місцево відповідний адміністративний орган прийняв рішення згідно з п. У ст. 46 Закону № 561/2004 Зб., Про дошкільну, початкову, середню, вищу та іншу освіту (Закон про освіту), з поправками на навчання, відповідно до Закону № 500/2004 Зб., Кодексу адміністративного права, з наступними змінами, що задовольняє право на вступ до навчального закладу 2023-2025 років, в початковій школі.

Номер Рішення       Реєстрація

З  067/2022               Прийнятий

З  068/2022               Прийнятий

З  069/2022               Прийнятий

Проти такого рішення може бути подана апеляція протягом 15 днів з дня його вручення. Звернення подається до директора школи, адміністративну діяльність якого здійснює Початкова школа Острава-Радваніце, Врхлицького 5, організацію допису та вирішує його Обласне управління Моравсько-Сілезького краю.

Розміщення учнів на окремих будівлях відділень буде опубліковано не пізніше 30.06.2022 на сайті школи www.zsvrchlického.cz та у дошках біля головного входу до будівель школи.

27. 9. 2021 Projektový den Svatý Václav

Rubriky
Hlavní aktuality

Veřejná zakázka 02/2022/ZŠV

Veřejná zakázka „Nákup přenosného digitálního zařízení s možností internetového
připojení – notebooků včetně příslušenství“ termín ukončení přijímání nabídek je 07. 06. 2022 v 10.00 hodin.

Rubriky
Akt. Vrchlického Hlavní aktuality

Den Země

Ve středu 20.4.2022 se konal na školním hřišti Den Země. Žáci XIII.A a IX.A předváděli na jednotlivých stanovištích žákům prvního stupně různé pokusy, které si mohli zkusit sami. Prohlíželi jsme si žížalu pod mikroskopem, malovali jsme přírodními barvami, třídili jsme BIO odpad, sledovali lávovou lampu a tančící rozinky. Vyzkoušeli jsme si náš zrak a dověděli něco nového o OKU. Počasí nám příliš nepřálo a tak nám pan školník přinesl ve várnici teplý čaj, který nám připravily paní kuchařky. Za přípravu posíláme pochvalu paní učitelce Mgr. Tereze Hořákové. Oslavu  Dne Země jsme si užili. Fotografie si prohlédněte ve fotogalerii.
Rubriky
Hlavní aktuality

Přijatí žáci k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Rubriky
Akt. Havláskova Hlavní aktuality

Jarní tvořivá dílnička

Zveme žáky 1. stupně a jejich rodiče na jarní tvořivou dílničku 12.4.2022 od 15:30-18:30 více na letáčku.

 

Rubriky
Hlavní aktuality Uncategorized

Veřejné zakázka 01/2022/ZŠV

Veřejná zakázka „Vybavení školní výdejny odloučeného pracoviště Trnkovecká 55, Ostrava-Radvanice včetně dopravy, instalace a zaškolení personálu“ byla ukončena. Vybranou firmu je AMEREX trade s.r.o.

 

Rubriky
Hlavní aktuality

Projektový den J.A. Komenský ve IV.A a V.A

Ve středu 16.3.2022 jsme měli opět projektový den k 350. výročí narození Jana Amose Komenského. Nejprve nás navštívily knihovnice z místní knihovny v Ostravě – Radvanicích, které přinesly mnoho knih na ukázku a taky nám o Komenském řekly mnoho zajímavého a na závěr besedy jsme si vyplňovali kvíz.

Následující hodinu jsme se dívali na projekci žáka VIII.A Ondry Skupníka, který měl připravený přehled života a díla J. A. KomenskéhoText k jeho práci nám četly žákyně VIII.A Miriam Bundilová a Aneta Lörinczová. Vše jsme si pečlivě zapisovali do svých sešitů, které jsme si pořídili právě na tyto projektové dny. Poslední hodinu nám p. učitelka dala na výběr portréty Jana Amose Komenského na vybarvení různou technikou, mohli jsme si vybrat mezi pastelkami, suchými pastely nebo vodovými barvami. Den se nám vydařil a my se těšíííííme na další. Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Rubriky
Hlavní aktuality

Přehled českého jazyka pro ukrajinské žáky

16 lekcích najdete všechny potřebné základní fráze pro osvojení češtiny.
Vše je přehledné a srozumitelné: