Rubriky
Hlavní aktuality

Volná pracovní pozice

Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na pozici ÚČETNÍ.
Nástup od 01.07.2024, úvazek 1.0
Požadujeme: 
– minimálně středoškolské vzdělání ekonomického zaměření
– praxe v oboru
– zodpovědnost, samostatnost, flexibilita
– znalost práce MS Office
– zkušenosti s účetnictvím příspěvkové organizace a znalost systému Gordic výhodou
Náplň práce:
– účetnictví, rozpočet, fakturace, administrativa
Nabízíme: 
– platovou třídu dle platových tabulek
– příspěvek na stravování, příspěvek na produkty na stáří
Své žádosti s životopise zasílejte do 24.05.2024 na e-mail: zsvrchlickeho@seznam.cz.

Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociálního pedagoga.

Nástup od 01.09.2024, úvazek 0,8

Požadujeme:

        vysokoškolské vzdělání v oborech zaměřených na sociální pedagogiku,

        vyšším odborným vzděláním v oborech zaměřených na sociální práci, obdobně jako např. sociální pracovník uvedený v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

        zodpovědnost, samostatnost, flexibilita,

        znal.ost práce MS Office.

Náplň práce:

        vytváření propojení mezi školou a jinými subjekty,

        mediace mezi školou, rodiči, rodinou a pomoc s právními a sociálními otázkami,

        pomoc žákům s přípravou do školy a s motivaci ke studiu.

Zařazení:

        nejedná se o pedagogického pracovníka, platová třída dle platových tabulek,

Škola poskytuje příspěvek na stravování a příspěvek na produkty na stáří.

Své žádosti s životopisem zasílejte do 14.06.2024 na e-mail: zsvrchlickeho@seznam.cz

Rubriky
Hlavní aktuality

Oznámení

Oznamuje, že Hygienická stanice Ostrava potvrdila výskyt dávivého – černého kašle u dětí naší školy a to na budovách Vrchlického 5, Havláskova 1 a Trnkovecká 55.

Informace pro rodiče:

 • Vaše dítě má příznaky onemocnění  – kontaktujte pediatra.
 • V případě, že Vy nebo Vaše dítě, bylo v úzkém kontaktu s osobou s potvrzeným černým kašlem, bude Vás kontaktovat hygiena s dalšími informacemi. S viditelně zdravým dítětem není potřeba vyhledat lékařskou péči jen z důvodu kontaktu s nakaženým.
 • Pokud se já sám jako rodič cítím zdravý, není třeba vyhledat lékařskou péči ani omezovat sociální či pracovní kontakty.
 • Zkontrolujte, zdali je Vaše dítě očkováno a přeočkováno mezi 10. a 11. rokem proti černému kašli.  
Rubriky
Akt. Vrchlického Hlavní aktuality

Ozdravný pobyt Hotel Kamzík

Rubriky
Akt. Havláskova Akt. Vrchlického Hlavní aktuality

Ozdravný pobyt Chata Orientka

Rubriky
Akt. Havláskova Akt. Vrchlického Hlavní aktuality

Ozdravný pobyt Horský hotel Excelsior

Rubriky
Hlavní aktuality

Zápis do 1. třídy

 1. Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, 

zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
Zápis se týká také dětí z Ukrajiny. 

Termíny a místo zápisu
4. 4. 2024  od  12.00 hod. do 17:00 hod.
Zápis bude probíhat na všech odloučených pracovištích školy:
Havláskova 1, Ostrava-Radvanice; Trnkovecká 55, Ostrava-Radvanice a Bartovická 59, Ostrava-Bartovice 

Kritéria pro přijímání žáků:

 1. věk
 • narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 děti s odkladem povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024. Dítě po odkladu je nutné opět zapsat  k povinné školní docházce v termínu zápisu!
  lze přijmout i děti, které dosáhnou věku 6 let v období:
  • 9. 2024 – 31. 12. 2024   – podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení 
  • 1. 2025 – 30. 6. 2025   – podmínkou přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře 

2. spádovost 

 • spádovou oblastí je městský obvod Radvanice a Bartovice


3. požadovaná dokumentace k zápisu: 

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu
 • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí
Rubriky
Hlavní aktuality

Ozdravný pobyt

Termín A: od 08 01. do 21. 01. 2024 – KORAS Reality s.r.o., Místo pobytu: Horský hotel Excelsior, Horní Lomná 071E  739 91 Horní Lomná

odloučené pracoviště Bartovická 59 – I. B, II. B, III. B

 • celková nabídková cena 491.400,- Kč bez DPH,
 • celková výše DPH: 49.140,- Kč,
 • celková nabídková cena: 499.070,- Kč včetně DPH,

Termín B: od 02. 04. do 15. 04. 2024 – KORAS Reality s.r.o., Místo pobytu: Horský hotel Excelsior, Horní Lomná 071E  739 91 Horní Lomná

Třídy: II.A, IV.A a V.A

 • celková nabídková cena 453.700,- Kč bez DPH,
 • celková výše DPH: 45.370,- Kč,
 • celková nabídková cena: 499.070,-.Kč včetně DPH,

Termín C : od 07. 04. do 20. 04. 2024 – Duha Keška, Horská chata Orientka, ve Staré Vsi, ul. Potočná ev. č. 171, 795 01

Třídy: I. A, III. A, IV. B

 • celková nabídková cena 256.750,- Kč 

Termín D : od 14. 04. do 27. 04. 2024 – LEVI, spol. s r.o., Místo pobytu: Hotel Kamzík, Karlov pod Pradědem 182, 793 36 Malá Morávka

Žáci druhé stupně budovy Vrchlického 5 a odloučeného pracoviště Trnkovecká 55.

 • celková nabídková cena: 838.795,45 Kč bez DPH,
 • celková výše DPH: 83.879,55 Kč,
 • celková nabídková cena: 922.675,- Kč včetně DPH,
Rubriky
Hlavní aktuality

Veřejná zakázka 01/2024/ZŠV

Základní škola vyhlašuje veřejnou zakázku 01/2024/ZŠV.

Vyhlášení výsledků.

od 07.04.2024 do 20.04.2024, Duha Keška, Horská chata Orientka, ve Staré Vsi, ul. Potočná ev. č. 171, 795 01

 • celková nabídková cena 256.750,- Kč 
Rubriky
Akt. Bartovická Hlavní aktuality

Ozdravný pobyt 08.01. – 21.01.2024

Informace k ozdravnému pobytu žáků odloučeného pracoviště Bartovická 59, Ostrava-Bartovice.

Rubriky
Hlavní aktuality

Stávka 27.11.2023

Informace ke stávce zaměstnanců školy.

Škola se připojuje ke stávce a bude zcela uzavřena. MŠMT a ČSSZ se dohodly, že vzhledem k tomu, že stávka byla dopředu oznámena, nebudou mít zákonní zástupci nárok na ošetřovné. Informaci škola obdržela 22.11.2023.