Rubriky
Hlavní aktuality

Veřejná zakázka 04/2022/ZŠV

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Rekonstrukce a vybavení výdejny stravy odloučeného pracoviště Bartovická 59, Ostrava-Bartovice:

A: Stavební práce dle projektové dokumentace B: Gastrovybavení včetně dopravy, instalace a zaškolení“

Termín ukončení výzvy je stanoven na 07. 07. 2022 v 10:00 hod.

Rubriky
Hlavní aktuality

Veřejná zakázka 03/2022/ZŠV

Veřejná zakázka na dodání  5 ks sestav 86“ interaktivního displeje a krycí tabule 350 x 100 cm na pylonech včetně dodávky, instalace, zaškolení a demontáž a likvidace staré tabule. Vyhlášení 13.6.2022, ukončení 27. 06. 2022 ve 10.00 hodin.

 

Rubriky
Hlavní aktuality Uncategorized

PŘÍJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2022/2023 ЗАРАХУВАННЯ ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА 2022/2023 р.

Директор Початкової школи Острава-Радваніце, вул. Врхлицького, 5, організація внесків, мгр. Ганна Острянська, як матеріально і місцево відповідний адміністративний орган прийняв рішення згідно з п. У ст. 46 Закону № 561/2004 Зб., Про дошкільну, початкову, середню, вищу та іншу освіту (Закон про освіту), з поправками на навчання, відповідно до Закону № 500/2004 Зб., Кодексу адміністративного права, з наступними змінами, що задовольняє право на вступ до навчального закладу 2023-2025 років, в початковій школі.

Номер Рішення       Реєстрація

З  067/2022               Прийнятий

З  068/2022               Прийнятий

З  069/2022               Прийнятий

Проти такого рішення може бути подана апеляція протягом 15 днів з дня його вручення. Звернення подається до директора школи, адміністративну діяльність якого здійснює Початкова школа Острава-Радваніце, Врхлицького 5, організацію допису та вирішує його Обласне управління Моравсько-Сілезького краю.

Розміщення учнів на окремих будівлях відділень буде опубліковано не пізніше 30.06.2022 на сайті школи www.zsvrchlického.cz та у дошках біля головного входу до будівель школи.

27. 9. 2021 Projektový den Svatý Václav

Rubriky
Akt. Bartovická

Akce Unie rodičů

Již se stalo tradicí, že Unie rodičů pořádá pro žáky z Bartovic a jejich rodiče různé akce. Nebylo tomu jinak i v tomto školním roce. Na konci května navštívili žáci Minikino v Ostravě při příležitosti oslavy Dne dětí. Také Unie zorganizovala společný výlet žáků, rodičů a pedagogů do Olomouckého kraje, kde jsme navštívili Javoříčské jeskyně a ZOO Olomouc. Počasí nám přálo, výklad a prohlídka v jeskyních byly velmi zajímavé a poutavé, měli jsme možnost také seznámit se s místními netopýry a vrápenci, což jsou malí kamarádi netopýrů. ZOO Olomouc nám poskytla spoustu zážitků, zajímavé informace o zvířatech a také umožnila volnou procházku mezi opicemi. Společně strávený den jsme si báječně užili!

Rubriky
Akt. Bartovická

Den dětí

„Náš školní den prvního června byl úžasný! Poznávali jsme různá přísloví, plnili úkoly, odpovídali na otázky, luštili křížovky. Dostali jsme také odměny a měli jsme ze všeho velikou radost. Myslím si, že z tohoto dne jsme si odnesli jen to NEJLEPŠÍ!“                                                                                       Žák V.B Filip Ciferský

„Středeční den byl fakt mooooc super. Hráli jsme plno zábavných her a moc nás to bavilo! Dokonce jsme měli i zmrzlinu, která nám všem moc chutnala. Všichni žáci si tento den užívali. My, páťáci, jsme šli ještě odpoledne do Hop Jump Arény! Moc jsme se tam těšili! Skákali jsme na trampolínách a bavili se. Moc děkujeme, že nám paní učitelky udělaly SUPER DEN DĚTÍ!!!“                                                         Žákyně V.B Johana Kalužová  

Rubriky
Hlavní aktuality

Veřejná zakázka 02/2022/ZŠV

Veřejná zakázka „Nákup přenosného digitálního zařízení s možností internetového
připojení – notebooků včetně příslušenství“ termín ukončení přijímání nabídek je 07. 06. 2022 v 10.00 hodin.

Rubriky
Akt. Bartovická

Den bezpečnosti v Bartovicích

Dnešní doba s sebou nese spoustu situací, při kterých je nutno rychle a správně reagovat a danou situaci vyřešit. Proto jsme se s kolegyněmi rozhodly, uspořádat pro děti „Den bezpečnosti“. Počasí nám bylo nakloněno, sluníčko svítilo a k nám, do školy v Bartovicích, přijeli všichni zástupci záchranných složek. Této akce se také zúčastnily děti z MŠ Ještěrka spolu s paní učitelkami. Po společném zahájení, kterého se zúčastnila paní místostarostka Bc. Martina Stankušová, paní ředitelka Mgr. Hana Ostřanská a paní zástupkyně Mgr. Martina Linhartová. Byly všechny děti rozděleny do sedmi družstev a během dopoledne v blízkosti školy se zdokonalovaly, procvičovaly a dozvídaly zajímavé informace. Děti měly možnost si prohlédnout vůz záchranné stanice, policejní a také hasičské vozy místního spolku hasičů. Také si vyzkoušely jízdu na koloběžkách v jízdních pruzích podle dopravních značek a upevňovaly si pravidla silničního provozu. Zástupkyně Policie České republiky také dětem ukazovaly různé pomůcky policistů a zdůrazňovaly bezpečné chování. Hasiči připravili dětem také závod s hadicemi, úkoly s pomůckami hasičů. Záchranáři ukázali dětem sanitní vůz a potřeby zdravotníků. Jako doprovodné úkoly děti rozlišovaly části lidského těla a smysly u člověka, určovaly také význam dopravních značek. Akce se nesla v příjemném, přátelském a vzdělávacím duchu a všem dětem se dopoledne velmi líbilo. Touto cestou bych chtěla velice poděkovat členům Sboru dobrovolných hasičů v Bartovicích, záchrannému týmu Českého červeného kříže, p.MgA. Patriku Főldešimu, slečně Markétě Hrubošové, panu Alanu Gregorčíkovi z Autoškoly Dual, také prap. Pavle Rajnyšové a prap. Lucii Matýskové z řad Policie České republiky a v neposlední řadě kolegyním za skvělou realizaci akce.  Také děkuji p. místostarostce za zajištění odměn pro děti. Fotografie z této akce najdete ve fotogalerii – budova Bartovická.

Rubriky
Uncategorized

Když se řekne Jan Amos Komenský

Tentokrát jsme se zaměřili na jeho tvorbu a především na jeho dílo Orbis Pictus. Povídali jsme si o významu spojení obrazu a slova, Eliška Reková měla připravený referát a Kritýna Lörinczová v roli učitelky si připravila  š k o l u   h r o u:).Vše jsme si pak zapsali do sešitu a taky nalepili vytištěné obrázky z jeho slabikáře. Během celého dopoledne jsme měli možnost se ve skupinkách podívat do VIII.A, kde probíhala prezentace a soutěže pro žáky II. stupně. Žáci VIII.A si  k výročí narození Jana Amose Komenského připravili skupinové práce, kvízy a zajímavosti. Celý program si také sami uvedli. Další žák přednesl hezkou a tematickou básničku. Poté jsme zhlédli prezentaci a následně jsme vyplňovali test. Podle výsledků byly jednotlivé skupiny žáků ohodnoceny a oceněny.                                                                             
Rubriky
Uncategorized

Velikonoce do škol

Dne 12.4.2022 jsme navštívili Římskokatolickou farnost v Ostravě Radvanicích. Akce s názvem Velikonoce do škol nás seznámila s kořeny tradic Velikonoc a lehce se dotkla biblických příběhů. Návštěvu jsme spojili s příjemnou jarní procházkou. Odpoledne byly na budově Havláskova připraveny Jarní tvůrčí dílničky, ve kterých jsme si mohli vyrobit  velikonoční ozdoby, přáníčka, zápichy do květináčů nebo stojánek na kraslice. Pro maminky – i tatínky zde byla vytvořena kavárnička s nabídkou koláčků z pekařství Aknel. Nadpis pro velikonoční kavárnu vytvořili Max Tymoč a Adélka Kotrčová.  Fotografie ve fotogalerii.
 
Rubriky
Akt. Bartovická

Školní družina informuje

Poslední předvelikonoční odpoledne ve ŠD v Bartovicích, jsme si zpříjemnili soutěžemi,  které byly inspirovány velikonočními zvyky a tradicemi u nás i ve světě.  Děti si vyzkoušely házení vajec přes střechu,  hod na cíl, koulení vajíček a na závěr hledaly na zahradě  velikonočního zajíčka. Disciplíny byly upraveny a přizpůsobeny věku a schopnostem dětí, které byly za svou snahu odměněny. Fotografie ve fotogalerii.