Rubriky
Akt. Havláskova Akt. Vrchlického Hlavní aktuality

Kroužky

Příměstský podzimní akční tábor se zvířátky více informací na letáčku níže.

Rubriky
Akt. Vrchlického

Halloween nově na ZŠ Vrchlického

Keltský svátek „den zemřelých“ doputoval jako americký import i k nám. Tato vzpomínka na zemřelé má novou podobu. Svátek provází bujaré veselí, hry a množství masek, mezi kterými převažují masky nejrůznějších duchů a démonů. Oslava tohoto svátku je mezi dětmi všech věkových kategorií stále oblíbenější.

Nikola Ševčíková, třídní učitelka VIII.A, se ujala společně se svou třídou organizace akce nazvané „Halloween na Vrchlického “, kterou škola uspořádala 25.10.2022. Ohlas mezi dětmi naznačuje, že se nejednalo o Halloween poslední.

Rubriky
Akt. Vrchlického

Štrúdlování na ZŠ Vrchlického znovu po covidové pauze

Po dvou letech se opět žáci prvního i druhého stupně na všech budovách školy zapojili do výroby štrúdlů. Pracovali v týmech a sami si vybrali recept i suroviny. Projekt se vydařil ke spokojenosti výrobců i konzumentů – o čemž svědčily ohlasy z ankety mezi dětmi, jako: „Náš štrúdl byl vynikající,
byl podle mého gusta, výjimečný, luxusní, byla to delikatesa, připomínal manu nebeskou…“.

Rubriky
Akt. Vrchlického Hlavní aktuality

Zábavný konec roku

Konec roku si někteří zpříjemnili zábavnými barevnými dny, No bag day, Retro den, pyžamový den a den v Maskách. Fotografie z těchto dnů si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Rubriky
Akt. Vrchlického

Velikonoce do škol

Dne 12.4.2022 jsme navštívili Římskokatolickou farnost v Ostravě Radvanicích. Akce s názvem Velikonoce do škol nás seznámila s kořeny tradic Velikonoc a lehce se dotkla biblických příběhů. Návštěvu jsme spojili s příjemnou jarní procházkou. Odpoledne byly na budově Havláskova připraveny Jarní tvůrčí dílničky, ve kterých jsme si mohli vyrobit  velikonoční ozdoby, přáníčka, zápichy do květináčů nebo stojánek na kraslice. Pro maminky – i tatínky zde byla vytvořena kavárnička s nabídkou koláčků z pekařství Aknel. Nadpis pro velikonoční kavárnu vytvořili Max Tymoč a Adélka Kotrčová.  Fotografie ve fotogalerii.
 
Rubriky
Akt. Vrchlického Hlavní aktuality

Den Země

Ve středu 20.4.2022 se konal na školním hřišti Den Země. Žáci XIII.A a IX.A předváděli na jednotlivých stanovištích žákům prvního stupně různé pokusy, které si mohli zkusit sami. Prohlíželi jsme si žížalu pod mikroskopem, malovali jsme přírodními barvami, třídili jsme BIO odpad, sledovali lávovou lampu a tančící rozinky. Vyzkoušeli jsme si náš zrak a dověděli něco nového o OKU. Počasí nám příliš nepřálo a tak nám pan školník přinesl ve várnici teplý čaj, který nám připravily paní kuchařky. Za přípravu posíláme pochvalu paní učitelce Mgr. Tereze Hořákové. Oslavu  Dne Země jsme si užili. Fotografie si prohlédněte ve fotogalerii.
Rubriky
Akt. Vrchlického

V V.A se pořád něco děje

V únoru jsme měli ve třídě sportovní, ale i kulturní akci. V úterý 15.2.2022 jsme fandili našim hokejistům na ZOH v Tokiu, ale marně…..Nicméně jsme si to užili a nasákli tak sportovní atmosféru OH. Přinesli jsme si do školy vlajky a mnozí z nás měli na sobě dresy, šály i čepice olympioniků. Ve třídě panovala opravdu sportovní atmosféra!!! Ve středu 16.2.2022 se v naší žákovské knihovně přednášelo...Měli jsme třídní recitační soutěž:) V porotě zasedla naše p. řed. Mgr. Hana Ostřanská, p. ast. Lucie Lechowiczová a žákyně IX.A – Magda a Klárka. Všichni žáci měli připravenou báseň, někteří i svou vlastní, bylo to moc prima – takové sváteční:) Porota měla docela těžkou práci s vyhodnocením, protože jsme všichni byli Dost Dobří! Tak to je všechno z února a pak zase něco vymyslíme, protože v V.A se pořád něco děje…..

Rubriky
Akt. Vrchlického

J. A. Komenský v V.A

Dne 31.1.2022 jsme projektovým dnem poprvé nahlédli do života a díla J. A. Komenského, poté co jsme si v hodinách informatiky našli základní informace o učiteli národa.

V tomto roce si připomínáme 430 let od narození tohoto významného pedagoga, reformátora, filozofa, spisovatele a kazatele. Nejprve jsme se z referátů našich spolužaček Adélky Skupníkové a Kristýnky Ondrové dozvěděli to nejdůležitější o životě a díle J.A.Komenského a pak nám ještě žákyně IX.A Lucie Gonová představila svou projekci i s fotografiemi a obrázky jeho knih. Vše jsme si pečlivě zapisovali do nových sešitů určených k tomuto projektu. Během týdne jsme se k tomuto tématu vrátili v hodině pracovních činností. Povídali jsme si o Komenského knize – Labyrint světa a ráj srdce. Do sešitu jsme si nalepovali malé obrázky s labyrinty a kreslili svou představu o tom, jak takové bludiště může vypadat. Pak jsme jej vytvářeli pomocí plastelíny.

Zda se nám to vše povedlo, posuďte sami na fotografiích ve fotogalerii budovy Vrchlického.

Těšíme se na další projektový den.

Rubriky
Akt. Vrchlického Hlavní aktuality

Hýbeme se hezky česky

Naše škola se zapojila do projektu Hýbeme se hezky česky, kterou pořádal obchodní řetězec Penny ve spolupráci s AŠSK ČR. Vše začalo už v květnu loňského roku, kdy jsme se rozhodli se zúčastnit a do tohoto projektu se přihlásit. V měsíci červnu probíhalo on-line hlasování, v němž náš školní sportovní klub získával body za jednotlivé hlasy. Hlasovali mimo jiné i žáci, učitelé a rodiče. Díky dostatečnému počtu hlasů a menšímu počtu účastníků v soutěži v našem mikroregionu se náš školní sportovní klub dostal do finále, které se konalo v září přímo v prodejnách Penny. Od 2. do 29. září mohli lidé hlasovat prostřednictvím útržků z účtenek za nákup v hodnotě nad 100 Kč. Po sečtení všech hlasů se náš školní sportovní klub umístil na druhém místě a získal tak poukázky na nákup nápojů a zdravých potravin a také finanční odměnu ve výši 5 000 Kč na nákup sportovního vybavení. S dětmi se kvůli koronavirové pandemii aktuálně neúčastníme žádných mimoškolních ani mezitřídních turnajů, nicméně doufáme, že se situace brzy zlepší a dětem tak bude umožněno změřit síly v různých sportech a soutěžích se svými vrstevníky z jiných základních škol. Nápoje a zdravé potraviny jsme proto dětem rozdali jako odměny v rámci turnajů v hodinách tělesné výchovy. Mysleli jsme přitom i na mladší žáky naší školy, kteří dostali rovněž drobné odměny v rámci svých třídních soutěží. Za finanční odměnu se škola rozhodla nakoupit potřebné vybavení hlavně na fotbal a florbal, v němž žáci naší školy nejčastěji soutěží v oblastních a okresních kolech soutěží pořádaných Asociací školních sportovních klubů. Doufáme, že se sportu budeme moci věnovat i nadále a že nám koronavirus už nebude stát v cestě.

Rubriky
Akt. Vrchlického Hlavní aktuality Uncategorized

Vánoční posezení

Ve středu 15.12.2021 se v žákovské knihovně naší školy uskutečnilo vánoční setkání pedagogů. Nechyběly dobroty a cukroví z domácích pekáren a taky možnost upcyklovat skříně a nabídnout kolegyním své šaty:). Toto setkání jsme spojili s dobrovolnou finanční podporou neziskové organizace Společně k úsměvu, která se stará o malé onkologické pacienty. Vybralo se 11.200,-Kč !!

Tato částka bude poslána na transparentní účet organizace Společně k úsměvu.