Školní družina

I. oddělení

budova na ul. Vrchlického 5
vychovatelka

Šárka Ševčíková

II. oddělení

budova na ul. Vrchlického 5
vychovatelka

Darja Rozvadovská

III. oddělení

budova na ul. Bartovická 59
vychovatelka

Mgr. Barbara Vylegalová

IV. oddělení

budova na ul. Bartovická 59
vychovatelka

Gabriela Bukovská

Na ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace pracují 4 oddělení školní družiny.
Vedením je pověřena vychovatelka školní družiny Šárka Ševčíková. 

Provoz:

  • Budova na ul. Vrchlického 5       06:00-07:40       11:40-16:30
  • Budova na ul. Bartovická 59      06:00-07:40       11:40-16:00

Provoz ŠD a ŠK v době prázdnin a volných dnů pro žáky

Provoz školní družiny a školního klubu v průběhu prázdnin a volných dnů pro žáky ve školním roce 2023/2024 nebude, protože se nepřihlásilo dostatečné množství žáků. V provozu nebude ani školní jídelna.

Ceny ŠD:

  • 150,- Kč za kalendářní měsíc pro družinu na ulici Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice a Bartovická 59, Ostrava-Bartovice
  • Úhrada školní družiny bude probíhat elektronicky na účet, je stanovena za měsíc září – prosinec 2023 (600,- Kč)  a za měsíce leden – červen 2024 (900,- Kč) termín úhrady a variabilní symbol Vám bude zaslán na e-mail uvedený v zápisním lístku.
  • Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti – žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba (tuto skutečnost nutno doložit písemně).

Aktivity ŠD:

  • Za pěkného počasí děti využívají dětské hřiště u škol nebo v Dalimilově parku.
  • Náplň práce ve školní družině vychází z Plánu činnosti ŠD, další akce jsou průběžně doplňovány. Výtvarné práce dětí jsou pravidelně vystavovány, aby rodiče měli přehled o zručnosti svých dětí.

Fotogalerie školní družiny IV.

Rozdání darků v ŠD II., III. a v ŠD IV.

Halloween

Podzimní tvoření

Noční čtení ve školním klubu

Stavění sněhuláků

Zábavné odpoledne s Japonci

Veselé odpoledne s J. A. Komenským

V úterý 15.2. proběhlo v ŠD II. a ŠD I veselé odpoledne s J.A. Komenský. Na začátku této akce jsme si s dětmi s ŠD I připomněli význam tohoto pedagoga a filosofa. Hodně dětí si informace pamatovalo z projektového dne, který proběhl v rámci výuky. Mimo jiné jsme vyráběli „srdce pro Komenského“, soutěžili v různých disciplínách a na závěr jsme si vyšli zasoutěžit ven na školní hřiště. „Vždyť škola hrou je to nejlepší“.

Prvňáčci s ŠD II skládali slova, procvičovali si slovní zásobu pomocí obrázků ve hře Tik, tak…bum, naučili se Morseovou abecedu…Odpolední soutěžení si děti moc užily. 

Těšíme se na další akci s Komenským.

Aktivity školní družiny

Ve školní družině vykonáváme různé aktivity – malování na chodníku, výrobky z papíru a v zimě stavění sněhuláků.

 

Začátek školního roku ve školní družině

Letošní začátek školního roku ve školní družině se od minulých let malinko lišil. Děti se na sebe těšily.  O prázdninách neměly mnoho příležitostí k osobnímu setkání a díky opatřením tuto potřebu neukojily ani v minulém školním roce. Jejich nadšení bylo vidět zejména v jejich hlučnosti, kdy si znovu musely zvykat na velký kolektiv a pravidla chování.  Pozitivní na tom bylo, že se do každé společné hry hrnuly s obrovským nadšením a dokázaly si také společně hrát s hračkami. První týden nám také přálo počasí, a proto jsme měli možnost každý den navštěvovat místní park, kde děti mohly využít různé herní sestavy. Těšíme se, že tento školní rok bude běžný, tak jak jsme byli zvyklí ještě před pandemií. Děti budou ve stejném kolektivu celý rok, budeme si hrát, poznávat nové hry, chodit do přírody a kreativně tvořit. Školní družinu na budově Vrchlického ve školním roce 2021/2022 naplnilo 50 dětí, I. oddělení děti ze druhých tříd a III. A, II. oddělení děti z I. A a II. B. Prvňáčci se vzájemně poznávají a zvykají si na nové prostředí ŠD a školy.