Kontakty

Název školy: Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace

Sídlo školy: Vrchlického 401/5, 716 00  Ostrava-Radvanice                           

IČO: 70987700

Datová schránka: 44smqww

IZO 102508488                                                                 

REDIZO 650026322

IČP: 1002030510

Číslo účtu školy:  181783867/0300                                            

Číslo účtu FKSP: 182887262/0300

Kontaktní seznam

Sekretariát

Školní jídelna

Školní družina I. a II. Vrchlického

Odloučené pracoviště Havláskova 106/1

Odloučené pracoviště Trnkovecká 867/55

Odloučené pracoviště Bartovická 59/129

Mgr. Petr Káňa

ředitel školy

Mgr. Martina Linhartová

zástupce ředitele školy

Mgr. Jana Naarová

zástupce ředitele školy pro odloučené pracoviště Trnkovecká 55

Mgr. Tereza Hořáková

výchovný poradce pro pracoviště Vrchlického, Havláskova

Konzultační hodiny:
dle telefonické nebo e-mailové domluvy

Radka Soudková

referent

Kateřina Prokešová

účetní

Marie Fazekašová

vedoucí školní jídelny