Pro moderní výuku

 
Informační a vzdělávací portál. Na stránkách Kabinetů lze nalézt veliké množství materiálů, které lze využít v přípravě na výuku, během výuky i pro samostudium. Nachází se zde výukové prezentace, návody pro laboratorní práce, metodiky, spousta obrázků, fotogalerie, elektronické publikace a atlasy ke stažení, elektronická skripta, výukové programy, virtuální učebnice, slovníčky pojmů, elektronické herbáře, interaktivní mapy a mnohé další. V sekci Výběr výukových materiálů lze vyhledávat podle zadaných kritérií materiály pro konkrétní předmět.
Historie českých zemí, Evropy, světa. Elektronické publikace a encyklopedie, texty, články, fotografie, mapy, historické dokumenty.
Vybrané webové stránky o botanice, zoologii, biologii člověka,… Informace mohou využít učitelé biologie.
Geografické servery, elektronická skripta, texty, atlasy a výukové programy ke stažení pro studenty i učitele zeměpisu.
Přehled webových stránek o České republice: přírodní poměry, obyvatelstvo, regiony, životní prostředí, geografie Zlínského kraje. Interaktivní mapy, texty a skripta ke stažení.
Odkazy na webové stránky z oboru geologie: nerosty, horniny, pohyb litosférických desek, geologické poměry České republiky,… Texty, knihy a mapy ke stažení.
Elektronická skripta a studijní texty, plná znění literárních děl,…
Webové stránky pro zájemce o výtvarné umění a učitele výtvarné výchovy.
Moderní dějiny. Nový vzdělávací portál pro výuku moderních dějin.
Webový portál na podporu výuky s interaktivními tabulemi. Na tomto portálu lze získat řadu výukových materiálů pro využití na interaktivní tabuli. Aktivní učitelé mohou přispívat svými vlastními pracemi.
Virtuální cestování. Server virtualtravel.cz ukazuje různá místa České republiky a zahraničí pomocí nejmodernějších zobrazovacích technologií – virtuálních prohlídek, které jsou pomocí GPS propojeny se satelitní mapou. Pro správné fungování virtuálních prohlídek potřebujete ADOBE FLASH 9 a vyšší.
Digitální knihovna. Manuscriptorium, spravované Národní knihovnou ČR, je nejrozsáhlejší digitální knihovnou vzácných historických rukopisů v Evropě. Obsahuje přibližně 1900 nejvýznamnějších rukopisů a vzácných tisků a písemných památek. Pro plný přístup potřebují učitelé jméno a heslo, přidělené škole po její registraci.
Slovenský projekt. Na stránkách lze získat množství informací a kvalitního materiálu pro výuku.
Server vybudovaný s cílem přispět ke zvýšení schopnosti učitelů pracovat s moderními technologiemi, přispět k jejich umění využívat tyto technologie správným způsobem a co nejefektivněji.
Mapový server. Na některých mapách je možné se procházet i obrazem – pomocí fotografií a kamer.
Encarta Online. Encyklopedie, atlas světa, dynamické mapy, slovník, multimédia. Tato encyklopedie obsahuje obrovské množství informací. Je ve dvou verzích. Online verze je zdarma, full verze je placená a poskytuje mnohem více informací. Obrázky je možno použít při tvorbě prezentací pro výuku.
Videoportál o České republice. Internetový portál o České republice, který je využitelný jako zdroj informací při výuce. Je zde přehledná prezentace českých měst, kulturních památek, hradů, zámků, chráněných oblastí, přírodních zajímavostí, technických památek,…Tento průvodce Českou republikou je realizován formou videí, která jsou kromě českého jazyka namluvena i v angličtině, němčině a francouzštině.
Katalog odkazů využitelných pro vzdělávání. V tomto katalogu jsou soustředěny odkazy na webové stránky, které obsahují studijní materiály, testy, a na weby škol se zajímavým vzdělávacím obsahem.
ICT na prvním stupni ZŠ. Stránky pro podporu využití ICT v hodinách na 1. stupni ZŠ. Lze zde získat hotové přípravy na hodiny s využitím výukových programů a běžného kancelářského software, náměty pro tvořivou informatiku či volný čas žáků. Aktivní učitelé mohou zveřejnit vlastní vytvořené materiály.
Česká škola. Web pro základní a střední školy, jehož část je rovněž věnována využití ICT ve výuce.
Portál je rozdělen na sekce: Moderní učitel, Moderní správce, Moderní ředitel, e-Tržiště, Škola OnLine
Všechny sekce slouží pedagogům nejen jako místa s řadou informací ze školství a vším co nového v oblasti vzdělávání vzniká, ale jejich hlavním cílem je shromažďování výukových materiálů nejrůznějších druhů.

Metodický portál RVP. Portál, který přináší texty vzdělávacích dokumentů, příklady zajímavého a efektivního vyučování, informace o nových trendech ve výchově a vzdělávání u nás i v zahraničí, praktické náměty na činnosti, úlohy, projekty, ukázky metod a forem práce zaměřených na rozvíjení klíčových kompetencí žáků.

Digitální učební materiály. Část portálu rvp, kteráje určena učitelům pro tvorbu a sdílení digitálních učebních materiálů.

Stránky s materiály pro dějepis. Z těchto stránek lze stáhnout materiály z Letní školy historie.