Školní klub

Na ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, přísp. org. je zřízen školní klub, který se nachází v budově na ulici Havláskova 1. Vychovatelkou školního klubu je Vendula Kaločová.

Provoz:

Denně od 12:35 do 14:35 hod.

Cena ŠK:

150,- Kč za kalendářní měsíc pro školní klub na ulici Havláskova 1, Ostrava-Radvanice.

Úhrada školního klubu bude probíhat elektronicky na účet, je stanovena za měsíc září – prosinec 2023 (600Kč) a za měsíce leden – červen 2024 (900 Kč), termín úhrady a variabilní symbol Vám bude sdělen e-mailem uvedeným na zápisním lístku do ŠK.

Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti-žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který probírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba (tuto skutečnost nutno doložit písemně).

Provoz školního klubu v době prázdnin a volných dnů pro žáky bude přerušen. V provozu nebude ani školní jídelna.

Aktivity školního klubu:

Děti se zde věnují různým pracovním a výtvarným činnostem jako např. drátování, korálkování, práce s keramickou hlínou, práce s papírovým kartónem, malování na textil, ubrousková technika a další. Vše, co děti vytvoří si mohou odnést domů a podarovat své blízké. Ve školním klubu se nejen vyrábí, ale také se zde hrají různé společenské a stolní hry. Za hezkého počasí navštěvujeme Dalimilův park nebo KOUPARK. Jednou měsíčně se snažíme chodit na Ozdravné centrum Ještěrka. Navštěvujeme různá filmová představení v multikině CinemaCity. Školní klub navštěvují žáci 4. – 9. ročníků.

Pro zpestření školního klubu připravujeme noční čtení. Děti spí ve školním klubu a je pro ně vždy připravený bohatý program. Noční čtení je vždy tematicky zaměřeno, např. Egypt, pohádkové bytosti, Afrika, rytíři, apod.

Ve školním klubu vznikají ceny (andělé) pro T-film. Řada cen se dostala do různých koutů světa.3

Tvořivé dílničky

Noční čtení

Ke konci roku proběhlo ve školním klubu noční čtení a návštěva kina.

Zábavné odpoledne s J. A. Komenským​

V pátek 18. 2. 2022 proběhlo ve školním klubu „Zábavné odpoledne s J. A. Komenským“. Děti plnily různé úkoly- rozšifrování citátů J. A. Komenského, skládání puzzle „portrét J. A. Komenského“. Tyto úkoly byly doplněny různými sportovními a dovednostními disciplínami.

Akce ve školním klubu

V letošním školním roce 2021/2022 se do školního klubu přihlásilo 25 dětí ze tříd III. A,
IV. A, V. A, VI. A, VII. A. Zpočátku se děti seznamují s různými výtvarnými a pracovními technikami, které rozvíjejí jejich výtvarné a motorické schopnosti. Zapojují se do všech aktivit, které upevňují jejich přátelské vztahy, zlepšují komunikační dovednosti mezi sebou a společně dosahují úspěchů a poznání. Za příznivého počasí podnikáme vycházky do nedalekého Dalimilova parku nebo na KOUPARK, kde děti využívají skluzavky, prolézačky, houpačky, dovádí s míčem nebo švihadly.

Září

První dny se děti seznamovaly s pravidly školního klubu a hrály různé společenské a poznávací hry. Každý den po obědě děti odpočívají a relaxují u četby z knihy.  Počasí nám přálo, a tak jsme ho využili k vycházkám do Dalimilova parku, kde děti kreslily na chodník, hrály míčové hry, využívaly cvičící nástroje a dováděly na prolézačkách.