Školní klub

Na ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, přísp. org. je zřízen školní klub, který se nachází v budově na ulici Havláskova 1. Vychovatelkou školního klubu je Šárka Ševčíková.

Provoz:

Denně od 11:40 do 16:30 hod.

Cena ŠK:

100 Kč za kalendářní měsíc pro školní klub na ulici Havláskova 1, Ostrava-Radvanice.

Úhrada školního klubu bude probíhat elektronicky na účet, je stanovena za měsíc září – prosinec 2021 (400Kč) a za měsíce leden – červen 2022 (600 Kč), termín úhrady a variabilní symbol Vám bude sdělen e-mailem uvedeným na zápisním lístku do ŠK.

Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti-žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který probírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba (tuto skutečnost nutno doložit písemně).

Provoz školního klubu v době prázdnin a volných dnů pro žáky bude přerušen. V provozu nebude ani školní jídelna.

Aktivity školního klubu:

Děti se zde věnují různým pracovním a výtvarným činnostem jako např. drátování, korálkování, práce s keramickou hlínou, práce s papírovým kartónem, malování na textil, ubrousková technika a další. Vše, co děti vytvoří si mohou odnést domů a podarovat své blízké. Ve školním klubu se nejen vyrábí, ale také se zde hrají různé společenské a stolní hry. Za hezkého počasí navštěvujeme Dalimilův park nebo KOUPARK. Jednou měsíčně se snažíme chodit na Ozdravné centrum Ještěrka. Navštěvujeme různá filmová představení v multikině CinemaCity. Školní klub navštěvují žáci 4. – 9. ročníků.

Pro zpestření školního klubu připravujeme noční čtení. Děti spí ve školním klubu a je pro ně vždy připravený bohatý program. Noční čtení je vždy tematicky zaměřeno, např. Egypt, pohádkové bytosti, Afrika, rytíři, apod.

Ve školním klubu vznikají ceny (andělé) pro T-film. Řada cen se dostala do různých koutů světa.