Školská rada

Školská rada je orgánem mimo organizaci školy a nespadá do kompetencí vedení školy. Školská rada je složena ze zástupců zřizovatele (obce), zástupců rodičů a zástupců pedagogického sboru. Její náplní je dohlížet na chod školy, podílet se na řešení zásadních otázek chodu školy, zásadních výchovných a organizačních věcech. Dále Školská rada řeší případné stížnosti, připomínky a návrhy rodičů k situaci ve škole, které jí jsou ze strany rodičů doručeny. Své připomínky a návrhy mohou Školské radě také dát
k projednání zástupci žákovského parlamentu či kterýkoliv člen pedagogického sboru, nebo správní zaměstnanec. Kdokoliv má právo se obrátit na Školskou radu.
Své dotazy a připomínky můžete posílat na uvedený email Školské rady. Ty pak budou projednány na nejbližší schůzce. V závažných případech může být svolána i mimořádná schůzka.

Složení rady

Předsedkyně:
Mgr. Tereza Hořáková

Jednatelka:
Mgr. Nikol Ševčíková

Zástupci školy:
Mgr .Nikol Ševčíková
Mgr. Tereza Hořáková

Zástupci ÚMOb RaB:
Bc. Martina Stankušová
Mgr. Ivana Bollogová

Zástupci rodičů:
Judita Botošová
Sabina Kalibanová

Kontaktní e-mail školské rady: skolska-rada@seznam.cz