Oznámení

Oznamuje, že Hygienická stanice Ostrava potvrdila výskyt dávivého – černého kašle u dětí naší školy a to na budovách Vrchlického 5, Havláskova 1 a Trnkovecká 55.

Informace pro rodiče:

  • Vaše dítě má příznaky onemocnění  – kontaktujte pediatra.
  • V případě, že Vy nebo Vaše dítě, bylo v úzkém kontaktu s osobou s potvrzeným černým kašlem, bude Vás kontaktovat hygiena s dalšími informacemi. S viditelně zdravým dítětem není potřeba vyhledat lékařskou péči jen z důvodu kontaktu s nakaženým.
  • Pokud se já sám jako rodič cítím zdravý, není třeba vyhledat lékařskou péči ani omezovat sociální či pracovní kontakty.
  • Zkontrolujte, zdali je Vaše dítě očkováno a přeočkováno mezi 10. a 11. rokem proti černému kašli.