Rubriky
Akt. Vrchlického

Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

Minulý týden naši školu navštívila spisovatelka Zuzana Pospíšilová, která dětem povídala o své práci, co ji inspiruje, jak kniha vzniká, koho oslovuje na vytvoření ilustrací a další zajímavosti.

Mnohé knížky si děti mohly prohlédnout přímo v tělocvičně školy, kde se beseda konala a pak si je vypůjčit v naší žákovské knihovně. Každý účastník dostal od paní Pospíšilové malou knížku s rébusy a křížovkami. Žáky 5. třídy nadchly rébusy natolik, že si šli luštit do naší školní knihovny a paní spisovatelku jsme si tam ještě na chvíli pozvali. Setkání a povídání bylo moc prima a oživilo nám to školní den.

Hana Wimmerová

Rubriky
Akt. Bartovická

Vystoupení žáků k MDŽ

Již 113 let se slaví celosvětově uznávaný svátek, který připadá každoročně na 8.březen, Mezinárodní den žen. „Pro svět je možná jen jedna osoba, ale pro jednu osobu můžete být Vy celým světem.“ (Karl Heinrich Waggerl) V tomto duchu se 5. března neslo vystoupeni žáků 3. ročníku základní školy v Bartovicích a to v Domě s pečovatelskou službou v Bartovicích. Pásmo písní a veršů s dětmi připravila paní učitelka Petra Kichnerová, která je doprovázela na klávesy. Děti přítomné obdarovaly drobnými dárečky a na oplátku dostal každý žák pytlík bonbonů. Všichni byli dojati, vystoupení se jim velmi líbilo

Petra Kichnerová

Rubriky
Akt. Bartovická

Projektový den Světadíly

Na začátku února jsem se vydali opět se žáky na cestu kolem světa a procestovali celou zeměkouli. Navštívili jsme sedm světadílů a zjistili, čím je který světadíl zajímavý a různorodý. Žáci se také seznámili se známými stavbami v Evropě, zahráli si pexeso s obrázky obyvatelů jednotlivých kontinentů, pomáhali faraonovi najít pyramidu, rozlišovali klokany a tučňáky a vytvářeli své plakátky s různými zajímavostmi. Nakonec jsme zhlédli vzdělávací videa z ČT Edu, např. „Proč v České republice není poušť“ nebo „Co jedí tučňáci?“.

Samy děti tvrdily, že se jim dopoledne velice líbilo a naučily se spoustu nových věcí. Takže určitě projektové dny ještě do konce školního roku zrealizujeme na jiná témata.

Mgr. Radmila Sulková

Rubriky
Akt. Bartovická

Karneval a Setkání rodičů

V pátek 16.2.2024 se tělocvična na odloučeném pracovišti ZŠ Ostrava-Radvanice v Bartovicích stala místem setkání kouzelníků, princezen, rytířů a superhrdinů a pohádkových bytostí. Celé odpoledne se neslo ve znamení tance, soutěží, smíchu a dobré nálady. Za své snažení v soutěžích byly děti odměněny sladkostmi, které byly sponzorovány paní místostarostkou Martinou Stankušovou, vedením školy, paní ředitelkou Hanou Ostřanskou a paní zástupkyní ředitele Martinou Linhartovou. Pro děti byly připraveny také muffiny a koláčky, které napekla zejména paní Pajtlová.

Večer pak patřil „Setkání rodičů“ v podobě společné zábavy, na kterou bylo zajištěno občerstvení v podobě jednohubek, koláčů a cukroví, které opět věnovala paní Pajtlová, a také zvěřinový guláš, který uvařili manželé Lenka a Štefan Tiší z Mysliveckého spolku Hubert, Radvanice – Bartovice. Na závěr zábavy se uskutečnilo vyhlášení tomboly.

Všichni si pochutnali, skvěle se pobavili a domů odcházeli až k ránu.

Věříme, že v dalších letech se opět sejdeme!

Radmila Sulková

Rubriky
Akt. Bartovická Akt. Havláskova

Programování s beruškou Blue – bot

Znáte berušky roboty? Žáci I.A a I. B ZŠ Vrchlického ano. 7. února 2024 se sešli, aby se naučili malé roboty připomínající berušky naprogramovat tak, aby se dokázali pohybovat po podložce připomínající rozkvetlou louku. Žáci si zajímavým způsobem mohou procvičovat učivo, což přijímají s velkou radostí. Přínosem je, že práci s roboty jsou naplňovány téměř všechny klíčové kompetence, včetně té nové, digitální. Žáci byli co nejvíce zapojeny do práce a učily se i od sebe navzájem.

Děti i učitelé byli z akce Blue-boti nadšeni.

Pavlína Boháčová, Žaneta Grochovská

Rubriky
Akt. Havláskova

Mimoškolní setkání žáků II. A

Již podruhé v aktuálním školním roce jsme spolu s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky podnikli víkendovou mimoškolní aktivitu. Na listopadové představení Dášenky v Divadle loutek, jež navštívilo 9 dětí spolu s dalšími kulturními nadšenci především z řad rodičů, navázalo únorové klání o šampióna v Člověče, nezlob se! Deset žáků a stejný počet dospělých účastníků poměřili své dovednosti nejprve ve skupinové fázi, odkud vzešlo 5 nejlepších jedinců, kteří pak ve finále svedli nelítostnou bitvu o celkové vítězství. Prvenství a zaslouženou zlatou medaili si nakonec odnesla maminka Markéta. Turnaj provázela přátelská atmosféra, kterou rodiče využili k příjemnému posezení a nezávazné konverzaci.

Nezbývá než konstatovat, že účel akce byl zcela splněn!

Radana Lakomá

Rubriky
Akt. Vrchlického

Zeměpisná olympiáda

Dne 26. 1. 2024 se na naší škole v budově Vrchlického konalo školní kolo zeměpisné olympiády. Soutěže se zúčastnilo celkem 30 žáků z VI. A, VII. A, VIII. A a IX. A ve třech kategoriích.

Srdečně blahopřeji vítězům a děkuji všem zúčastněným. Velmi děkuji kolegyním za pomoc při organizování soutěže. Postupujícím přeji úspěch v okresním kole!

Mgr. Jakub Pavlásek

Rubriky
Akt. Bartovická

OZDRAVNÝ POBYT

V měsíci lednu se děti ze ZŠ Vrchlického odloučené pracoviště Bartovická vydaly na čtrnáctidenní ozdravný pobyt do Horní Lomé, do hotelu Excelsior. Pobytu se účastnilo celkem 44 děti. Zimní počasí dětem dopřálo užívat si přírody plnými hrstmi. Dopoledne probíhala výuka nejen v prostorách v hotelu ale i v přírodě. V odpoledních hodinách si všichni užívaly velké nadílky sněhu. Stavěly různé stavby ze sněhu, vytvářely ledové ozdoby a sáňkovaly. Když už bylo zimy dost, využily nabídku hotelu a vyzkoušely hotelový bazén nebo si zahrály bowling. V půlce pobytu nás přijely navštívit paní místostarostka Martina Stankušová, paní ředitelka Hana Ostřanská a paní zástupkyně ředitele Martina Linhartová. Děti odjížděly domů plné dojmů a velkých zážitků.

Pavlína Boháčová

Rubriky
Akt. Trnkovecká

Vánoční projektové dny

Ve dnech 18. – 22. 12. 2023 proběhly na druhém stupni odloučeného pracoviště Trnkovecká 55 projektové dny s vánoční tématikou. Od pondělí do pátku byly pro žáky připraveny pestré aktivity, které jim zpříjemnily adventní čas a děti se naladily na přicházející vánoční svátky. V pondělí se žáci se svými třídními učiteli věnovali kreativním činnostem, vyráběli vánoční dekorace, kterými poté vyzdobili své třídy a interiér školy. Na úterý byla domluvena návštěva římskokatolického kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, všem známého jako kostel U Švasty, kde se nám laskavě věnoval pan farář Mgr. Marek Jargus. Poté následovala procházka do centra města a prohlídka ostravské vánoční výzdoby. Ve středu se všichni žáci druhého stupně rozdělili do dvou skupin, kdy jedna část prožila sportovní dopoledne v tělocvičně, závodili ve fotbalu, florbalu, přehazované, také si žáci vyzkoušeli střelbu z luku, druhá část strávila dopoledne ve cvičné školní kuchyňce, kde se peklo se drobné sladké i slané pečivo. Ve čtvrtek si kolektivy tříd zasoutěžily v deskových stolních hrách. V pátek se opět celý druhý stupeň spojil dohromady, zpívaly se koledy a známé vánoční písně za doprovodu akordeonu. Paní ředitelka popřála žákům hezké Vánoce a vše nejlepší do nového roku. Ve zbývajícím čase se děti dívaly na veselou českou vánoční pohádku.

Rubriky
Akt. Bartovická

Spolek rodičů v Bartovicích

Úterní odpoledne dvanáctého prosince v budově školy v Bartovicích se neslo v duchu Vánoc. Všechny potřebné pomůcky byly zajištěny, a tak rodiče a děti vytvářeli vánoční svícny s překrásnými ozdobami. Někteří použili jen přírodní materiály, jiní dali přednost netradičním ozdobám. Všichni si svícen vytvořili podle svého přání a spokojeně odcházeli do svých domovů.

Nakonec nesmí chybět přání šťastného prožití Vánoc a hlavně hodně zdraví a pohody do roku 2024

Za Spolek rodičů v Bartovicích

Mgr. Radmila Sulková