OZDRAVNÝ POBYT

V měsíci lednu se děti ze ZŠ Vrchlického odloučené pracoviště Bartovická vydaly na čtrnáctidenní ozdravný pobyt do Horní Lomé, do hotelu Excelsior. Pobytu se účastnilo celkem 44 děti. Zimní počasí dětem dopřálo užívat si přírody plnými hrstmi. Dopoledne probíhala výuka nejen v prostorách v hotelu ale i v přírodě. V odpoledních hodinách si všichni užívaly velké nadílky sněhu. Stavěly různé stavby ze sněhu, vytvářely ledové ozdoby a sáňkovaly. Když už bylo zimy dost, využily nabídku hotelu a vyzkoušely hotelový bazén nebo si zahrály bowling. V půlce pobytu nás přijely navštívit paní místostarostka Martina Stankušová, paní ředitelka Hana Ostřanská a paní zástupkyně ředitele Martina Linhartová. Děti odjížděly domů plné dojmů a velkých zážitků.

Pavlína Boháčová