Rubriky
Akt. Bartovická

Akce Unie rodičů

Již se stalo tradicí, že Unie rodičů pořádá pro žáky z Bartovic a jejich rodiče různé akce. Nebylo tomu jinak i v tomto školním roce. Na konci května navštívili žáci Minikino v Ostravě při příležitosti oslavy Dne dětí. Také Unie zorganizovala společný výlet žáků, rodičů a pedagogů do Olomouckého kraje, kde jsme navštívili Javoříčské jeskyně a ZOO Olomouc. Počasí nám přálo, výklad a prohlídka v jeskyních byly velmi zajímavé a poutavé, měli jsme možnost také seznámit se s místními netopýry a vrápenci, což jsou malí kamarádi netopýrů. ZOO Olomouc nám poskytla spoustu zážitků, zajímavé informace o zvířatech a také umožnila volnou procházku mezi opicemi. Společně strávený den jsme si báječně užili!

Rubriky
Akt. Bartovická

Den dětí

„Náš školní den prvního června byl úžasný! Poznávali jsme různá přísloví, plnili úkoly, odpovídali na otázky, luštili křížovky. Dostali jsme také odměny a měli jsme ze všeho velikou radost. Myslím si, že z tohoto dne jsme si odnesli jen to NEJLEPŠÍ!“                                                                                       Žák V.B Filip Ciferský

„Středeční den byl fakt mooooc super. Hráli jsme plno zábavných her a moc nás to bavilo! Dokonce jsme měli i zmrzlinu, která nám všem moc chutnala. Všichni žáci si tento den užívali. My, páťáci, jsme šli ještě odpoledne do Hop Jump Arény! Moc jsme se tam těšili! Skákali jsme na trampolínách a bavili se. Moc děkujeme, že nám paní učitelky udělaly SUPER DEN DĚTÍ!!!“                                                         Žákyně V.B Johana Kalužová  

Rubriky
Akt. Bartovická

Den bezpečnosti v Bartovicích

Dnešní doba s sebou nese spoustu situací, při kterých je nutno rychle a správně reagovat a danou situaci vyřešit. Proto jsme se s kolegyněmi rozhodly, uspořádat pro děti „Den bezpečnosti“. Počasí nám bylo nakloněno, sluníčko svítilo a k nám, do školy v Bartovicích, přijeli všichni zástupci záchranných složek. Této akce se také zúčastnily děti z MŠ Ještěrka spolu s paní učitelkami. Po společném zahájení, kterého se zúčastnila paní místostarostka Bc. Martina Stankušová, paní ředitelka Mgr. Hana Ostřanská a paní zástupkyně Mgr. Martina Linhartová. Byly všechny děti rozděleny do sedmi družstev a během dopoledne v blízkosti školy se zdokonalovaly, procvičovaly a dozvídaly zajímavé informace. Děti měly možnost si prohlédnout vůz záchranné stanice, policejní a také hasičské vozy místního spolku hasičů. Také si vyzkoušely jízdu na koloběžkách v jízdních pruzích podle dopravních značek a upevňovaly si pravidla silničního provozu. Zástupkyně Policie České republiky také dětem ukazovaly různé pomůcky policistů a zdůrazňovaly bezpečné chování. Hasiči připravili dětem také závod s hadicemi, úkoly s pomůckami hasičů. Záchranáři ukázali dětem sanitní vůz a potřeby zdravotníků. Jako doprovodné úkoly děti rozlišovaly části lidského těla a smysly u člověka, určovaly také význam dopravních značek. Akce se nesla v příjemném, přátelském a vzdělávacím duchu a všem dětem se dopoledne velmi líbilo. Touto cestou bych chtěla velice poděkovat členům Sboru dobrovolných hasičů v Bartovicích, záchrannému týmu Českého červeného kříže, p.MgA. Patriku Főldešimu, slečně Markétě Hrubošové, panu Alanu Gregorčíkovi z Autoškoly Dual, také prap. Pavle Rajnyšové a prap. Lucii Matýskové z řad Policie České republiky a v neposlední řadě kolegyním za skvělou realizaci akce.  Také děkuji p. místostarostce za zajištění odměn pro děti. Fotografie z této akce najdete ve fotogalerii – budova Bartovická.

Rubriky
Akt. Bartovická

Školní družina informuje

Poslední předvelikonoční odpoledne ve ŠD v Bartovicích, jsme si zpříjemnili soutěžemi,  které byly inspirovány velikonočními zvyky a tradicemi u nás i ve světě.  Děti si vyzkoušely házení vajec přes střechu,  hod na cíl, koulení vajíček a na závěr hledaly na zahradě  velikonočního zajíčka. Disciplíny byly upraveny a přizpůsobeny věku a schopnostem dětí, které byly za svou snahu odměněny. Fotografie ve fotogalerii.

Rubriky
Akt. Bartovická

Jan Amos Komenský opět v Bartovicích

Jak se již stalo tradicí, i v měsíci dubnu jsme si připomněli významnou osobnost z oblasti vzdělávání – Jana Amose Komenského. Žáci prvního i druhého ročníku si hravou formou procvičovali učivo a trávili čas venku. Starší žáci také nelenili a navštívili knihovnu v Radvanicích, kde pro ně byla připravena práce s textem. Nejdříve paní knihovnice dětem znovu vysvětlily způsob rozdělení a řazení knih v knihovně, pak již následovala aktivita dětí ve skupinách. Děti měly vyhledat danou knihu, nalistovat patřičnou stranu a vybrat dle zadání potřebné slovo. Výsledkem pak byl název jednoho z děl J.A.Komenského – Všenáprava.  Dětem se tato aktivita velmi líbila a tímto děkujeme za podnětnou činnost, kterou připravily paní knihovnice. Protože nám přálo počasí, využili jsme také přilehlý park u knihovny k fyzickým aktivitám, protože je třeba rozvíjet nejen ducha, ale také tělo!

Rubriky
Akt. Bartovická

Čarodějnický den v I.B

V pátek 29. 4. 2022 se z různých koutů Bartovic a Radvanic slétli do 1. B třídy Základní školy v Bartovicích všechny čarodějnice a čarodějové.  Žáci  I. B  se v krásných kostýmech naladili na blížící se Svatojakubskou noc – pálení čarodějnic, která připadá každoročně na noc  z 30. dubna na 1. května. Ani v čarodějnickém převlečení, ale žáci nelenili a plnili spoustu čarodějnických úkolů – v psaní opravovali začarovaná slova a správně si je zapsali, v hodině čtení se seznámili  s příběhem čtyř čarodějnických sester a plnili úkoly, které vyplývaly  z nelehkého textu, v matematice počítali přísady do lektvarů. Za svou píli žáci dostali sladkou žížalí odměnu.  Společně jsme si užili netradiční den plný práce, kouzel i legrace.          

.

Rubriky
Akt. Bartovická

J. A. Komenský v Bartovicích

Již se stalo tradicí připomenutí osobnosti J. A. Komenského ke konci měsíce. Bylo tomu tak i na konci března, kdy opět v naší škole jsme uvítali naše skvělé paní knihovnice, paní Petru Švindrychovou a Janu Svobodovou, DiS. Jejich setkání s žáky se samozřejmě neslo v duchu osobnosti J. A. Komenského. Mladší žáci si ověřili, zda ví, co učitel potřebuje k výuce, dozvěděli se také zajímavosti ze života tohoto velikána, např. kolik měl manželek, kolik měl dětí, zkusili si také napsat historické tvary některých písmen a skládali obrázky. Starší žáci si při setkání společně připomněli a utvrdili zajímavé informace o J. A. Komenském, v testu v tajenkách našli místo, kde byl J.A.Komenský pochován a také názvy světově známých děl J.A.Komenského. Setkání bylo pro žáky velmi přínosné, zábavné a poučné. Dlouhodobá spolupráce s knihovnou je skvělá a věříme, že budeme dále společně rozvíjet zájem o knihy, což byla také jedna z důležitých aktivit této osobnosti. Během dne pak žáci ještě stihli vymodelovat písmena z modelíny, také si přečíst pohádku o J. A. Komenském, přečíst si komiks a dokreslit v lehčí či těžší variantě polovinu portrétu J. A. Komenského. Také venku žáci tvořili „Jan Amos Komenský“ z přírodních materiálů. Celý den jsme si náramně užili a těšíme se na další povídání o J. A. Komenském. Fotografie v galerii.

Rubriky
Akt. Bartovická

Setkání mateřské a základní školy v Bartovicích

Čtvrtek 17. března 2022 byl pro žáky z první třídy ZŠ v Bartovicích velkým dnem. Dostali možnost ukázat vše, co se od začátku školního roku naučili. A komuže se mohli předvést??? No přece malým předškolákům, dětem z Mateřské školy v Bartovicích, dětem, které v září usednou poprvé do školních lavic. Cílem této návštěvy bylo nejen ukázat všechny znalosti a dovednosti, které již žáci mají, ale také seznámit budoucí prvňáčky s naší krásnou školou. Nejdříve si děti prohlédly prostory školy – viděly obě družiny, nakoukly do právě probíhajících výuk žáků ze starších tříd a nakonec se sešly s žáky první třídy v jejich království. Tady si děti mohly prohlédnout učebnice, ze kterých se prvňáčci naučili číst, počítat a psát.  Společně se všichni zapojili do hry, kdy prvňáčci dětem předčítali a ty musely dle přečteného hledat a přiřazovat správné obrázky. Společná práce se jim velmi dařila. Dále jsme dětem představili také naši tělocvičnu, ve které si všichni společně zahráli Běhací diktát, hru na Obry a trpaslíky a nakonec si vyzkoušeli také něco z tělesné výchovy – konkrétně přeskok přes švédskou bednu, který byl asi největším zážitkem a nejlepším zakončením celého společného dopoledne.  Děkujeme předškolákům z MŠ v Bartovicích za jejich milou návštěvu a věříme, že se s nimi v září potkáme v našich školních lavicích. 

Rubriky
Akt. Bartovická

Školní družina informuje

Podle kalendáře již přišlo jaro a počasí tomu nasvědčovalo. Proto jsme využili sluníčka a trávili čas na hřištích před školou. Nejdříve si děti hrály dle svého uvážení, na sportovním hřišti, na prolézačkách a pod dohledem na workoutovém hřišti. Poté si děti zahrály hry společně, nejdříve ve skupinách sbíraly lístečky dle své barvy skupiny, pak hrály „Na třetího“, „Na mrkanou“ a také „Vyvolávanou“. Všechny děti se u těchto her velmi nasmály, hry je zaujaly a dokonce některé z dětí odmítaly jít z družiny domů. Určitě si hry zahrajeme znovu a naučíme se hrát další hry. Fotografii ve fotogalerii.

Rubriky
Akt. Bartovická

MDŽ v DPS

Při příležitosti oslavy Mezinárodního dne žen, žákyně třídy V.B navštívily naše milé babičky v DPS v Bartovicích. Krátkým kulturním vystoupením přispěly k radostné atmosféře a dokonce přednes básně „ Závodní babička“  vyloudil na tvářích našich starších spoluobčanů veliký úsměv.  Žákyně za své vystoupení obdržely pěkné dárky a již nyní se těšíme na další společné setkání s obyvateli DPS v Bartovicích.