Rubriky
Akt. Bartovická

Velký pokrok – první pero

V pátek 7. 1. 2022 čekalo žáky ve škole veliké překvapení.  Za jejich velikou píli a snahu dostali od paní učitelky na psaní své první pero. Teď už budou psát, tak jako jejich velcí spolužáci. Kromě pera žáci dostali také památeční medaile, na kterých je napsáno „Píšu perem“,  a protože jsou všichni žáci 1. B velkými fanoušky Harryho Pottera, dostali dobroty ve tvaru postaviček tohoto filmu. První písmenko, které se děti naučily perem psát, bylo písmenko „I“. Přejeme žákům, aby se jim psaní perem dařilo a naučili se perem psát spoustu dalších písmenek, slov a vět.

Rubriky
Akt. Bartovická

Divadlo děti dětem – pohádka „Princezna ve věži“

V čase Adventu, kdy se všichni velmi těšíme na Vánoce, jsme pobyt žáků ve škole zpříjemnili představením, které zahráli starší žáci mladším kamarádům. Pohádku, kterou předvedli, sami napsali a společně s paní vychovatelkou Ivanou Hrbáčkovou vytvořili a zajistili i krásné rekvizity a kulisy. Představení zhlédla i paní ředitelka školy, Mgr. Hana Ostřanská, které se vystoupení žáků velice líbilo a účinkující žáky velmi pochválila. Mladší žáci poděkovali za představení a určitě se také těší, že se dočkají další pohádky a v příštích letech se sami stanou účinkujícími.                       

Rubriky
Akt. Bartovická

Sněhová tělesná výchova

I když v posledních letech je neobvyklé, aby na začátku prosince napadl sníh, tak přesto letos nám udělal radost. My jsme proto nemeškali a v rámci tělesné výchovy jsme si jej užili. Žáci 2. a 3. ročníku stavěli sněhuláky a jiná sněhová stvoření, někteří si také zkusili házení sněhových koulí do stromu. Parádně jsme si užili sněhu a nyní se již těšíme na další sněhovou nadílku.

Rubriky
Akt. Bartovická

„Mikulášská nadílka“ v Bartovicích

Naši budovu školy navštívil v pátek 3. 12. 2021 Mikuláš. Přišel v doprovodu anděla i čerta. Vzácná návštěva si poslechla básničky, které si děti připravily a vystoupení se velmi líbilo. Za odměnu si pak děti odnášely od Mikuláše sáčky plné dobrot. Mikuláš dětem slíbil, že příští rok nás opět navštíví a my se již nyní těšíme!

Rubriky
Akt. Bartovická Uncategorized

5.11.2021 Slavnost Slabikáře

V pátek 5.11.2021 byli prvňáčci v Základní škole v Bartovicích pasování na čtenáře. Čtenáři se ale děti nestaly jen tak! Kromě pilné práce, kterou děti odváděly už od září, kdy se učily číst a skládat písmenka, musely také vysvobodit ze zakletí princeznu ze Čtenářského království. Děti musely splnit sedm náročných čtenářských a početních úkolů, za jejichž splnění získaly 7 klíčů. Tyto klíče pak vyměnily za jeden veliký, kterým odemkly mříž věže, ve které byla princezna zakletá. Za její vysvobození dostaly děti od pana krále ze Čtenářského království truhlu s pokladem. Pokladem pro každého žáčka byl Slabikář, ve kterém se budou dále učit čtenářským dovednostem. Děti dostaly také spoustu drobných dárečku a největší odměnou jim byl písmenkový dort, na kterém si společně pochutnaly. Na cestě za Slabikářem děti doprovodily paní místostarostka Bc. Martina Stankušová, paní ředitelka Mgr. Hana Ostřanská a paní zástupkyně ředitele Mgr. Martina Linhartová. Přejeme dětem, aby je čtení bavilo a s knihami prožily spoustu krásných dobrodružství.

Rubriky
Akt. Bartovická

Laskavý podzim

Žáci i pedagogové školy v Bartovicích se zapojili do projektu „Laskavý podzim“.

V měsíci říjnu každé ráno žáci losují „laskavé úkoly“, které zpříjemňují podzimní dny žákům, jejich členům rodiny i pedagogům. Děti se usmívaly na co nejvíce lidí, pomáhaly rodičům s nákupy, zalévaly květiny, krmily ptáčky nebo jiná zvířata, udělaly rodičům dobré jídlo, říkaly někomu, že byl úžasný. V rámci „Laskavého podzimu“ jsme také potěšili naše spoluobčany v Domě s pečovatelskou službou. Žáci vyrobili „laskavé kaštánky“, které naše seniory potěšily a zpříjemnily podzimní dny.

Rubriky
Akt. Bartovická

Den s draky

Akce pro žáky Základní školy odloučeného pracoviště v Bartovicích a předškolní děti z Mateřské školy Ještěrka. Přišli nás také navštívit zástupci obce, pan starosta s paní místostarostkou. Sešli jsme se společně v odpoledních hodinách, počasí nám velmi přálo, vítr foukal, a proto nic nebránilo tomu, abychom si společné odpoledne užili. A věřte, že jsme si jej parádně užili! V oblacích nám létalo spousta krásných barevných draků, dokonce i vlastnoručně vyrobených. Poté děti plnily různé úkoly – malování na chodník, skládání puzzle, skákání v pytlích a také si prošly „podzimní stezku“. Za svou snahu a nadšení byly odměněni malou sladkou odměnou a dárkem. Všichni byli rádi, že jsme se mohli po delší době opět setkat a společně prožít krásné podzimní odpoledne! Již nyní se těšíme na další společné akce, které máme naplánovány.   

Rubriky
Akt. Bartovická Hlavní aktuality

Ozdravný pobyt Hotel Excelsior

Příjezd z ozdravného pobytu v neděli 28.11.2021 cca v 10:00 hod. k budově odloučeného pracoviště Bartovická.

Žáci dojeli v pořádku, mají se dobře. Vyrazili si na Přírodovědnou vycházku –  živočichové a rostliny lesa.

Ozdravný pobyt se přehoupnul do druhé poloviny a žáci si užívají čerstvý vzduch, zažívají spoustu legrace a mají se skvěle! A co už stihli? Výuku, vycházky do okolí, hry na hřišti, kreativní tvoření, výšlap na chatu Kamenitý, zhlédnutí filmu, čtení knih, návštěvu bazénu a zábavné hraní deskových her a také sportovní olympiádu! Užíváme si a je to paráda!!!

Fotografie najdete ve fotogalerii – budova Bartovická.

Rubriky
Akt. Bartovická

Za poznáním hokaida.

Dne 02. 11. 2021 se děti první třídy vypravily, na návštěvu za kamarády do mateřské školky. Paní učitelky si pro nás připravily různé úkoly s podzimní tematikou. Společně jsme se pustili do podzimního malování, zpívání písničky o drakovi a také do sportování. Ve školce se nám moc líbilo a podzimní dopoledne jsme si moc užili a těšíme se na další společné akce.

Rubriky
Akt. Bartovická

Pohádkový park

Na konci září jsme navštívili knihovnu v Radvanicích, kde nám paní knihovnice připravily „pohádkový park“ přímo v parku vedle knohvny. I když počasí bylo nevlídné, vůbec nám to nevadilo! Žáci byli rozděleni do dvojic a plnili „pohádkové úkoly“. Pracovali s knihami, obrázky i různými pohádkovými věcmi. Všichni se do plnění úkolů pustili s vervou a moc jsme si „pohádkování“ společně užili. Velmi děkujeme paní knihovnicím za příjemné dopoledne.