Rubriky
Akt. Bartovická

Projektový den Světadíly

Na začátku února jsem se vydali opět se žáky na cestu kolem světa a procestovali celou zeměkouli. Navštívili jsme sedm světadílů a zjistili, čím je který světadíl zajímavý a různorodý. Žáci se také seznámili se známými stavbami v Evropě, zahráli si pexeso s obrázky obyvatelů jednotlivých kontinentů, pomáhali faraonovi najít pyramidu, rozlišovali klokany a tučňáky a vytvářeli své plakátky s různými zajímavostmi. Nakonec jsme zhlédli vzdělávací videa z ČT Edu, např. „Proč v České republice není poušť“ nebo „Co jedí tučňáci?“.

Samy děti tvrdily, že se jim dopoledne velice líbilo a naučily se spoustu nových věcí. Takže určitě projektové dny ještě do konce školního roku zrealizujeme na jiná témata.

Mgr. Radmila Sulková

Rubriky
Hlavní aktuality

Zápis do 1. třídy

 1. Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, 

zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
Zápis se týká také dětí z Ukrajiny. 

Termíny a místo zápisu
4. 4. 2024  od  12.00 hod. do 17:00 hod.
Zápis bude probíhat na všech odloučených pracovištích školy:
Havláskova 1, Ostrava-Radvanice; Trnkovecká 55, Ostrava-Radvanice a Bartovická 59, Ostrava-Bartovice 

Kritéria pro přijímání žáků:

 1. věk
 • narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 děti s odkladem povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024. Dítě po odkladu je nutné opět zapsat  k povinné školní docházce v termínu zápisu!
  lze přijmout i děti, které dosáhnou věku 6 let v období:
  • 9. 2024 – 31. 12. 2024   – podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení 
  • 1. 2025 – 30. 6. 2025   – podmínkou přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře 

2. spádovost 

 • spádovou oblastí je městský obvod Radvanice a Bartovice


3. požadovaná dokumentace k zápisu: 

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu
 • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí
Rubriky
Akt. Bartovická

Karneval a Setkání rodičů

V pátek 16.2.2024 se tělocvična na odloučeném pracovišti ZŠ Ostrava-Radvanice v Bartovicích stala místem setkání kouzelníků, princezen, rytířů a superhrdinů a pohádkových bytostí. Celé odpoledne se neslo ve znamení tance, soutěží, smíchu a dobré nálady. Za své snažení v soutěžích byly děti odměněny sladkostmi, které byly sponzorovány paní místostarostkou Martinou Stankušovou, vedením školy, paní ředitelkou Hanou Ostřanskou a paní zástupkyní ředitele Martinou Linhartovou. Pro děti byly připraveny také muffiny a koláčky, které napekla zejména paní Pajtlová.

Večer pak patřil „Setkání rodičů“ v podobě společné zábavy, na kterou bylo zajištěno občerstvení v podobě jednohubek, koláčů a cukroví, které opět věnovala paní Pajtlová, a také zvěřinový guláš, který uvařili manželé Lenka a Štefan Tiší z Mysliveckého spolku Hubert, Radvanice – Bartovice. Na závěr zábavy se uskutečnilo vyhlášení tomboly.

Všichni si pochutnali, skvěle se pobavili a domů odcházeli až k ránu.

Věříme, že v dalších letech se opět sejdeme!

Radmila Sulková

Rubriky
Akt. Bartovická Akt. Havláskova

Programování s beruškou Blue – bot

Znáte berušky roboty? Žáci I.A a I. B ZŠ Vrchlického ano. 7. února 2024 se sešli, aby se naučili malé roboty připomínající berušky naprogramovat tak, aby se dokázali pohybovat po podložce připomínající rozkvetlou louku. Žáci si zajímavým způsobem mohou procvičovat učivo, což přijímají s velkou radostí. Přínosem je, že práci s roboty jsou naplňovány téměř všechny klíčové kompetence, včetně té nové, digitální. Žáci byli co nejvíce zapojeny do práce a učily se i od sebe navzájem.

Děti i učitelé byli z akce Blue-boti nadšeni.

Pavlína Boháčová, Žaneta Grochovská

Rubriky
Hlavní aktuality

Ozdravný pobyt

Termín A: od 08 01. do 21. 01. 2024 – KORAS Reality s.r.o., Místo pobytu: Horský hotel Excelsior, Horní Lomná 071E  739 91 Horní Lomná

odloučené pracoviště Bartovická 59 – I. B, II. B, III. B

 • celková nabídková cena 491.400,- Kč bez DPH,
 • celková výše DPH: 49.140,- Kč,
 • celková nabídková cena: 499.070,- Kč včetně DPH,

Termín B: od 02. 04. do 15. 04. 2024 – KORAS Reality s.r.o., Místo pobytu: Horský hotel Excelsior, Horní Lomná 071E  739 91 Horní Lomná

Třídy: II.A, IV.A a V.A

 • celková nabídková cena 453.700,- Kč bez DPH,
 • celková výše DPH: 45.370,- Kč,
 • celková nabídková cena: 499.070,-.Kč včetně DPH,

Termín C : od 07. 04. do 20. 04. 2024 – Duha Keška, Horská chata Orientka, ve Staré Vsi, ul. Potočná ev. č. 171, 795 01

Třídy: I. A, III. A, IV. B

 • celková nabídková cena 256.750,- Kč 

Termín D : od 14. 04. do 27. 04. 2024 – LEVI, spol. s r.o., Místo pobytu: Hotel Kamzík, Karlov pod Pradědem 182, 793 36 Malá Morávka

Žáci druhé stupně budovy Vrchlického 5 a odloučeného pracoviště Trnkovecká 55.

 • celková nabídková cena: 838.795,45 Kč bez DPH,
 • celková výše DPH: 83.879,55 Kč,
 • celková nabídková cena: 922.675,- Kč včetně DPH,
Rubriky
Akt. Havláskova

Mimoškolní setkání žáků II. A

Již podruhé v aktuálním školním roce jsme spolu s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky podnikli víkendovou mimoškolní aktivitu. Na listopadové představení Dášenky v Divadle loutek, jež navštívilo 9 dětí spolu s dalšími kulturními nadšenci především z řad rodičů, navázalo únorové klání o šampióna v Člověče, nezlob se! Deset žáků a stejný počet dospělých účastníků poměřili své dovednosti nejprve ve skupinové fázi, odkud vzešlo 5 nejlepších jedinců, kteří pak ve finále svedli nelítostnou bitvu o celkové vítězství. Prvenství a zaslouženou zlatou medaili si nakonec odnesla maminka Markéta. Turnaj provázela přátelská atmosféra, kterou rodiče využili k příjemnému posezení a nezávazné konverzaci.

Nezbývá než konstatovat, že účel akce byl zcela splněn!

Radana Lakomá