Rubriky
Akt. Bartovická Hlavní aktuality

Ozdravný pobyt 08.01. – 21.01.2024

Informace k ozdravnému pobytu žáků odloučeného pracoviště Bartovická 59, Ostrava-Bartovice.

Rubriky
Akt. Trnkovecká

Vánoční projektové dny

Ve dnech 18. – 22. 12. 2023 proběhly na druhém stupni odloučeného pracoviště Trnkovecká 55 projektové dny s vánoční tématikou. Od pondělí do pátku byly pro žáky připraveny pestré aktivity, které jim zpříjemnily adventní čas a děti se naladily na přicházející vánoční svátky. V pondělí se žáci se svými třídními učiteli věnovali kreativním činnostem, vyráběli vánoční dekorace, kterými poté vyzdobili své třídy a interiér školy. Na úterý byla domluvena návštěva římskokatolického kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, všem známého jako kostel U Švasty, kde se nám laskavě věnoval pan farář Mgr. Marek Jargus. Poté následovala procházka do centra města a prohlídka ostravské vánoční výzdoby. Ve středu se všichni žáci druhého stupně rozdělili do dvou skupin, kdy jedna část prožila sportovní dopoledne v tělocvičně, závodili ve fotbalu, florbalu, přehazované, také si žáci vyzkoušeli střelbu z luku, druhá část strávila dopoledne ve cvičné školní kuchyňce, kde se peklo se drobné sladké i slané pečivo. Ve čtvrtek si kolektivy tříd zasoutěžily v deskových stolních hrách. V pátek se opět celý druhý stupeň spojil dohromady, zpívaly se koledy a známé vánoční písně za doprovodu akordeonu. Paní ředitelka popřála žákům hezké Vánoce a vše nejlepší do nového roku. Ve zbývajícím čase se děti dívaly na veselou českou vánoční pohádku.

Rubriky
Akt. Bartovická

Spolek rodičů v Bartovicích

Úterní odpoledne dvanáctého prosince v budově školy v Bartovicích se neslo v duchu Vánoc. Všechny potřebné pomůcky byly zajištěny, a tak rodiče a děti vytvářeli vánoční svícny s překrásnými ozdobami. Někteří použili jen přírodní materiály, jiní dali přednost netradičním ozdobám. Všichni si svícen vytvořili podle svého přání a spokojeně odcházeli do svých domovů.

Nakonec nesmí chybět přání šťastného prožití Vánoc a hlavně hodně zdraví a pohody do roku 2024

Za Spolek rodičů v Bartovicích

Mgr. Radmila Sulková

Rubriky
Akt. Bartovická

Projektový den: Vánoce ve světě

Před Vánocemi nás opět navštívily děti z MŠ Ještěrka a společně s prvňáčky strávili „vánoční dopoledne“. Nejdříve si vytvořili soba, pak v tělocvičně hráli hry, skládali trimino, tvořili obrázky a hledali správné stíny pohádkových postav. Děti ze školky si odnesly také přání k Vánocům.

Starší žáci si rozdali dárečky, seznámili se s vánočními zvyky ve státech Evropy, zhlédli vánoční příběh a také si všichni společně zatancovali s legračním panáčkem.

Všichni si dopoledne náramně užili!

Rubriky
Akt. Havláskova

Vánoční recitační soutěž

V předvánočním čase proběhl již 2. ročník Vánoční recitační soutěže rodičů s dětmi. Jsme moc rádi, že se nám z této soutěže stala tradice, kdy společně trávíme dopolední chvíle u vánočního stromečku za vůně cukroví a vánoček.

Letošního ročníku se soutěže zúčastnili někteří žáci tříd II.A, III.A a IV.B se svými rodiči, sourozenci či tetami stejně, jako v loňském roce. Těší nás, že se k nám všichni rádi vrací a že si najdou čas, aby s námi a svými dětmi strávili příjemné dopoledne plné krásných vánočních básní, které přednesli před porotou, jíž tvořila kromě samotných rodičů a tetiček také paní místostarostka Bc. Martina Stankušová, paní ředitelka Mgr. Hana Ostřanská a paní zástupkyně ředitele školy Mgr. Martina Linhartová.

Soutěž probíhala ve dvou kategoriích a výherci byli odměněni krásnými cenami, které zakoupila obec.

V I.kategorii se na 3. místě umístila Anežka Nachtmannová s maminkou, na 2. místě Vanesa Červeňová s maminkou a na 1. místě Denisa Němčíková s rodiči a sestrou.

V II. kategorii se na 3. místě umístila Tina Šupčíková s rodiči, na 2. místě Kristína Kubíncová s tatínkem a na 1. místě Aneta Lutonská s maminkou.

Rubriky
Hlavní aktuality

Změna organizace školní jídelny 20. – 22. 12. 2023

Vážení rodiče, strávníci,
V období od 20. 12. 2023 – 22. 12. 2023 budou obědy vydávány pouze do 13:00 hodin.

S pozdravem a přáním krásného dne
Marie Fazekašová

vedoucí ŠJ
tel. 725 937 453

Rubriky
Akt. Bartovická

Vystoupení v DPS

Jako každý rok před Vánocemi jsme chtěli potěšit naše spoluobčany v Domě s pečovatelskou službou v Bartovicích. Proto si žáci druhého a čtvrtého ročníku připravili pásmo básní, které bylo doplněno hrou na zobcovou flétnu v podání žákyně Terezy Marie Suderové a také hrou na violoncello v podání žákyně Zuzany Novákové. Na závěr jsme si společně zazpívali vánoční koledu. Poté žáci věnovali babičkám i dědečkům vánoční přání. Seniorům se vystoupení velmi líbilo a účinkující byli odměněni sladkostí. Těšíme se na další setkání s babičkami a dědečky.

Za kolektiv školy Mgr. Radmila Sulková