Projektový den: Vánoce ve světě

Před Vánocemi nás opět navštívily děti z MŠ Ještěrka a společně s prvňáčky strávili „vánoční dopoledne“. Nejdříve si vytvořili soba, pak v tělocvičně hráli hry, skládali trimino, tvořili obrázky a hledali správné stíny pohádkových postav. Děti ze školky si odnesly také přání k Vánocům.

Starší žáci si rozdali dárečky, seznámili se s vánočními zvyky ve státech Evropy, zhlédli vánoční příběh a také si všichni společně zatancovali s legračním panáčkem.

Všichni si dopoledne náramně užili!