Vystoupení v DPS

Jako každý rok před Vánocemi jsme chtěli potěšit naše spoluobčany v Domě s pečovatelskou službou v Bartovicích. Proto si žáci druhého a čtvrtého ročníku připravili pásmo básní, které bylo doplněno hrou na zobcovou flétnu v podání žákyně Terezy Marie Suderové a také hrou na violoncello v podání žákyně Zuzany Novákové. Na závěr jsme si společně zazpívali vánoční koledu. Poté žáci věnovali babičkám i dědečkům vánoční přání. Seniorům se vystoupení velmi líbilo a účinkující byli odměněni sladkostí. Těšíme se na další setkání s babičkami a dědečky.

Za kolektiv školy Mgr. Radmila Sulková