Vánoční projektové dny

Ve dnech 18. – 22. 12. 2023 proběhly na druhém stupni odloučeného pracoviště Trnkovecká 55 projektové dny s vánoční tématikou. Od pondělí do pátku byly pro žáky připraveny pestré aktivity, které jim zpříjemnily adventní čas a děti se naladily na přicházející vánoční svátky. V pondělí se žáci se svými třídními učiteli věnovali kreativním činnostem, vyráběli vánoční dekorace, kterými poté vyzdobili své třídy a interiér školy. Na úterý byla domluvena návštěva římskokatolického kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, všem známého jako kostel U Švasty, kde se nám laskavě věnoval pan farář Mgr. Marek Jargus. Poté následovala procházka do centra města a prohlídka ostravské vánoční výzdoby. Ve středu se všichni žáci druhého stupně rozdělili do dvou skupin, kdy jedna část prožila sportovní dopoledne v tělocvičně, závodili ve fotbalu, florbalu, přehazované, také si žáci vyzkoušeli střelbu z luku, druhá část strávila dopoledne ve cvičné školní kuchyňce, kde se peklo se drobné sladké i slané pečivo. Ve čtvrtek si kolektivy tříd zasoutěžily v deskových stolních hrách. V pátek se opět celý druhý stupeň spojil dohromady, zpívaly se koledy a známé vánoční písně za doprovodu akordeonu. Paní ředitelka popřála žákům hezké Vánoce a vše nejlepší do nového roku. Ve zbývajícím čase se děti dívaly na veselou českou vánoční pohádku.