Rubriky
Hlavní aktuality

Veřejná zakázka 04/2021/ZŠV

„14 denní ozdravný pobyt žáků Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace“

Tuto veřejnou zakázku část A i B vyhrála firma Hotel Bečva, Jana Čechová, Horní Bečva.

Rubriky
Hlavní aktuality

Informace k výuce od 13. 09. 2021

Prezenční výuka:

První i druhý stupeň se vyučuje prezenčně, do školy nastoupí všechny třídy. Školy vyučují v plném provozu. 

Škola upozorňuje zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Školní družiny a školní klub:

Školní družiny a školní klub jsou v provozu v běžném režimu, homogenita tříd z organizačního důvodu nebude zachována.

Testování:

Od 13. 09. 2021 nebude ve škole probíhat screeningové testování žáků.

Zakrývání dýchacích cest:

Žáci jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd – respirátor nebo roušku.

Žáci nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor nebo roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy), jsou povinni ochranný prostředek nosit.

Rubriky
Hlavní aktuality

Volná pracovní pozice – učitel 1. stupně

Učitel prvního stupně

Pracovní poměr: doba určitá – s možností prodloužení na neurčito

Úvazek: 9 hodin přímé činnosti, výuka VV, HV, PČ a AJ první stupeň

Praxe: 10 let
Platové zařazení: 12. platová třída
Požadované vzdělání: vysokoškolské magisterské – pedagogické, učitelství anglického jazyka pro první stupeň 
Předpokládaný nástup: ihned
na adresu: Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, Vrchlického 401/5, 716 00  Ostrava-Radvanice
Informace poskytne: Mgr. Martina Linhartová tel.: 596232129; e-mail: zsvrchlickeho@seznam.cz.

Rubriky
Hlavní aktuality

Distanční výuka očima žáka V. A

Výhoda distanční výuky je pouze taková, že se nemusím tahat s aktovkou tam a zpátky.

Hlavní nevýhodou distanční výuky je, že nám  chybí sociální kontakt se spolužáky a kantory.

Další důležitou nevýhodou je, že se hůř chápe učivo, protože on-line výuka občas padá kvůli přetížení internetu. Občas paní učitelku navštíví šotek ????.

Tím, že jsem doma, se kolikrát špatně soustředím na učivo, protože mě rozptyluje domácí prostředí a mám nutkání si jít hrát.

Tak, jak ve škole mi vadí vyrušování spolužáků, tak i doma při distanční výuce mi vadí, jak mi tu vyzvání chat a nebo mají spolužáci zapnutý mikrofon.

Už bych se chtěl vrátit do školy. Být se spolužáky a o přestávkách a pokecat si.

Chybí mi normální život.

Rád se koukám doma na zprávy, ale jen jak je strejda doma.

Mamka si je nepouští. A když slyším, co vše je jen zakázané, tak navrát k normálu je daleko.

Nemůžu spoustu věcí. Je to velmi zlá doba. Snad se brzy vrátíme k normálu.

Mrzí mě, že se neuvidíme na vysvědčení na pololetí.

Kéž by jsme se vrátili do školy a bylo vše jak má být.

Nikdo z nás tu dobu nechce. Tahle doba dala pozitivní, ale i negativní zkušenosti.

Ale přeji si, aby to skončilo.

Kéž by se naše vláda umoudřila a pustila nás do školy. Nechala nás ve škole být pospolu.

Jako třída jsme super. Máme skvělý kolektiv, všichni si spolu rozumíme.

Naší Paní učitelku třídní máme poslední rok a místo toho, abychom si užívali poslední rok, vidíme se pouze přes kameru.

Budu rád, jak si poslední půl rok užijeme a uděláme na konci pořádnou rozlučku.

Máme super Pančelku, která z nás udělala kolektiv, ne skupinky.

Ale naše poděkování příjde na konci školního roku.

Hlavně mé poděkování .

Spoustu mě naučila.

Covid-19 mi spoustu vzal.

Rubriky
Hlavní aktuality

Vyhodnocení dotazníků

Děkujeme za vyplnění dotazníků a přikládáme jeho vyhodnocení…

Pro stažení klikněte zde.

Rubriky
Hlavní aktuality

Informace o zápisu do 1. ročníku ZŠ

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona v dubnu 2022.

Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách školy a vývěsních skříňkách školy.

Rubriky
Hlavní aktuality

Důležité! Veřejná zakázka 02/2021

Multifunkční hřiště základní školy na p.č. 1346, k.ú.Bartovice
Výhercem této zakázky je firma Kultan s.r.o.