Ozdravný pobyt ve školním roce 2023/2024

Naše škola obdržela usnesením rady města č. 02563/RM2223/46 účelový neinvestiční příspěvek na ozdravný pobyt z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 2.025.000,- Kč určený pro žáky školy. Pobyt, dopravu a víkendové dohody všech pedagogických pracovníků v plné výši hradí zřizovatel městský obvod Radvanice a Bartovice, za tyto finanční prostředky mu patří poděkování.

Na ozdravný pobyt vyjedeme ve čtyřech skupinách, přesné místo pobytu bude zveřejněno po ukončení veřejné zakázky, která se nyní připravuje:

A: od 08. 01. 2024 do 21. 01. 2024

Žáci odloučeného pracoviště Bartovická 59 – I. B, II. B (2+4), III. B (3+5).

48 žáků + 7 pedagogických pracovníků.

Předpokládané místo pobytu Beskydy, Jeseníky – vzdálenost maximálně do 100 km od školy.

Doplatek 3.500,- Kč.

B: od 02. 04. 2024 do 15. 04. 2024

Žáci odloučeného pracoviště Havlásková 1  II. A, IV. A a žáci budova Vrchlického 5 V. A.

47 žáků + 5 pedagogických pracovníků.

Předpokládané místo pobytu Beskydy, Jeseníky – vzdálenost maximálně do 100 km od školy. 

Doplatek 3.500,- Kč.

C: od 14. 04. 2024 do 27. 04. 2024

Žáci odloučeného pracoviště Havlásková 1 I. A, III. A a žáci budova Vrchlického 5 IV. B.

36 žáků + 6 pedagogických pracovníků.

Předpokládané místo pobytu Beskydy, Jeseníky – vzdálenost maximálně do 100 km od školy. 

Doplatek 3.500,- Kč

D: od 14. 04. 2024 do 27. 04. 2024

Žáci budova Vrchlického 5 VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A + žáci odl. pracoviště Trnkovecká 55.

84 žáků + 9 pedagogických pracovníků.

Předpokládané místo pobytu Beskydy, Jeseníky – vzdálenost maximálně do 100 km od školy. 

Doplatek 4.600,- Kč

Celkem se přihlásilo 215 žáků.

Další aktuality na webu...