Návštěva knihovny v Radvanicích

Září ve škole uteklo jako voda a nám s dětmi již bylo smutno po setkání v knihovně, proto jsem byla velice ráda, když přišla nabídka besedy od paní knihovnic z Radvanic.

Jednalo se o besedu „Ostravské doly a kolonie – živá místa hornické tradice“ v podání paní Mgr. Květy Jordánové, PhD. z Ostravské univerzity. I když jsem navštívila besedu s dětmi druhého a čtvrtého ročníku, povídání a prezentace byly vedeny velmi poutavou a interaktivní formou a děti byly velmi aktivní, zaujaté a seznámily se s pojmy důl, osada a kolonie. Děti si také uvědomily, že život v minulosti nebyl vůbec jednoduchý.

Těšíme se na další setkání v knihovně.