Projektový den svatý Václav, recitační a výtvarná soutěž

Ve středu 27. 9. 2023 proběhl na Základní škole Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5 na 1. stupni odloučeného pracoviště Trnkovecká projektový den o sv. Václavovi. Žáci si připomněli tohoto patrona českého národa a symbol české státnosti. Pracovali s pracovními listy, obrázky a plnili tematické zábavné úkoly. V druhé polovině vyučovacího dne jsme pro děti připravili recitační a výtvarnou soutěž, která pomáhá rozvíjet čtenářskou gramotnost. Podpora čtenářské gramotnosti je financována z rozpočtu statutárního města Ostravy projektem „Kniha je náš kamarád“.

Další aktuality na webu...