Ozdravný pobyt Horský hotel Excelsior

Adresa: Horský hotel Excelsior, Horní Lomná 071E, 739 91 Horní Lomná

Kontakt na vedoucí ozdr. pob.: +420 605 529 407 

Odjezd od školy:      16.04.2023 (neděle) v 10.00 hodin /sraz před školou Vrchlického  v 9.30 hod.

Příjezd ze ŠvP ke škole:       29.04.2023 (sobota ) v 10.00 – 10.15 hodin

Další aktuality na webu...