Ozdravný pobyt Horký hotel Jelenovká

Adresa: Horský hotel Jelenovská, Jelenovská 99, 779 01  Valašské Klobouky

Kontakt na vedoucí ozdr. pobytu: +420 731 516 927

Odjezd od školy: 16. 04. 2023 (neděle) v 8:30 hod. /sraz před školou Vrchlického 5 v 8:00 hod.

Příjezd z ozdravného pobytu ke škole: 29.04. 2023 (sobota) cca v 11:30 hod.

  • Jídelníček          

    Režim dne 1.st.

    Tematický plán 1. st.

    Režim dne 2.st.

    Tematický plán 2. st.

Stávka 27.11.2023

Informace ke stávce zaměstnanců školy. Škola se připojuje ke stávce a bude zcela uzavřena. MŠMT a ČSSZ se dohodly, že vzhledem k tomu, že stávka

Read More »

Veřejná zakázka 01/2023/ZŠV

Základní škola Ostrava-Radvanice vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „14 denní ozdravný pobyt žáků Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace“ Datum vyhlášení:

Read More »

Ozdravný pobyt ve školním roce 2023/2024

Naše škola obdržela usnesením rady města č. 02563/RM2223/46 účelový neinvestiční příspěvek na ozdravný pobyt z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 2.025.000,- Kč

Read More »

Kroužky

Příměstský podzimní akční tábor se zvířátky více informací na letáčku níže. Letáček

Read More »

Volno pro žáky 29.09.2023

Dne 29.09.2023 bude  z organizačních důvodů vyhlášeno  volno pro žáky (dle §24 odst. 2 školského zákona). V tento den nebude v provozu školní družina, školní

Read More »

Kroužky

Informace k placeným kroužkům najde v letáčku níže. Informace KROUŽKY

Read More »