Návštěva Obecního úřadu

V úterý 11. 10. 2022 se žáci II. B třídy vydali na návštěvu Obecního úřadu Radvanic a Bartovic.

Uvítal je pan starosta Bc. Aleš Boháč, který žáky nejprve uvedl do Obřadní síně a tady je seznámil s tím, jak obecní úřad funguje. Vysvětlil k čemu slouží obřadní síň, povyprávěl žákům o tom, jak veliká je naše obec, kolik zde máme domů, bytů, obyvatel, ale také např. psů. Vysvětlil dětem, jaké odbory se na obecním úřadu nacházejí a čím se zabývají úředníci, kteří zde pracují. Poté se pan starosta s žáky prošli obecním úřadem, navštívili jednotlivé kanceláře a povídali si s úředníky jednotlivých odborů. Dověděli se, jak probíhá evidence obyvatelstva žijícího v naší obci, od narození až do smrti, jak se ověřují podpisy a také např. jakým způsobem se evidují a čipují pejsci. Žáci měli tu čest pobýt v kanceláři pana starosty, zde jim ukázal např. letecké snímky obce, největší knihu obecního úřadu a různá ocenění, která obec získala. Seznámil je také s projekty, které v obci probíhají a které se chystají. Žáci panu starostovi mohli klást dotazy a diskutovat s ním o všem, co je zajímá.
Po ukončení prohlídky obecního úřadu měli žáci ještě možnost prohlédnout si hasičskou zbrojnici, kde si prohlédli různá ocenění, poháry, fotografie, a nakonec i garáže s hasičskými auty. Po prohlídce hasičárny se pan starosta s žáky rozloučil.

Žáci s paní učitelkou se pak ještě porozhlédli po obci, navštívili budovu Základní školy Radvanice a Bartovice na ulici Vrchlického, ukázali si budovu školy na ulici Havlásková, dále se seznámili s tím, kde se v obci nachází kostel, sokolovna, pošta, obchod, knihovna a park s dětským hřištěm.

Dětem se návštěva Obecního úřadu a setkání s panem starostou velmi líbila. O obci, ve které žijí,
se dozvěděly spoustu zajímavých informací.

Další aktuality na webu...