Rubriky
Akt. Vrchlického

Halloween nově na ZŠ Vrchlického

Keltský svátek „den zemřelých“ doputoval jako americký import i k nám. Tato vzpomínka na zemřelé má novou podobu. Svátek provází bujaré veselí, hry a množství masek, mezi kterými převažují masky nejrůznějších duchů a démonů. Oslava tohoto svátku je mezi dětmi všech věkových kategorií stále oblíbenější.

Nikola Ševčíková, třídní učitelka VIII.A, se ujala společně se svou třídou organizace akce nazvané „Halloween na Vrchlického “, kterou škola uspořádala 25.10.2022. Ohlas mezi dětmi naznačuje, že se nejednalo o Halloween poslední.

Rubriky
Akt. Bartovická

Den s draky

Jedno čtvrteční říjnové odpoledne se u naší školy v Bartovicích konalo „dračí setkání“.

Věřte, že přilétla spousta draků papírových, ale také jsme se potkali s draky pohádkovými. Naše pozvání přijali nejen žáci naší školy společně s rodiči, ale také předškoláčci z MŠ Za Ještěrkou a zástupci vedení obce, pan starosta, Bc. Aleš Boháč, MBA,

paní místostarostka, Bc. Martina Stankušová, a v neposlední řadě i naše paní zástupkyně školy, Mgr. Martina Linhartová.
Všichni zúčastnění se velmi snažili dostat draky na oblohu a povedlo se!

Z nebe tak na nás shlíželi draci větší i menší, různých tvarů a barev.
Děti měly možnost také splnit několik vědomostních a sportovních disciplín a za všechnu snahu byly odměněny sladkostmi a dárky, které věnovalo vedení obce.

I když sluníčko již tolik nehřálo, vůbec to nevadilo, protože všem se společné setkání líbilo a vyloudilo úsměvy na tvářích!

Rubriky
Hlavní aktuality

Volby do školské rady

Informace o volbách do Školské rady jsou uvedeny níže.

Jména členů školské rady  od 1.12.2022 se vám zobrazí kliknutím na zelené políčko.

Rubriky
Akt. Vrchlického

Štrúdlování na ZŠ Vrchlického znovu po covidové pauze

Po dvou letech se opět žáci prvního i druhého stupně na všech budovách školy zapojili do výroby štrúdlů. Pracovali v týmech a sami si vybrali recept i suroviny. Projekt se vydařil ke spokojenosti výrobců i konzumentů – o čemž svědčily ohlasy z ankety mezi dětmi, jako: „Náš štrúdl byl vynikající,
byl podle mého gusta, výjimečný, luxusní, byla to delikatesa, připomínal manu nebeskou…“.

Rubriky
Hlavní aktuality

Veřejná zakázka 05/2022/ZŠV

„Nákup přenosného digitálního zařízení s možností internetového připojení – tabletu včetně příslušenství a dobíjecích vozíků“

Ukončeno

Výhercem veřejné zakázky je firma AUTOCONT,  a.s.

Rubriky
Akt. Bartovická

Den s pohádkou: Bob a Bobek

V pátek 7. října se naše škola proměnila v pohádkový svět a to již od brzkého rána, kdy žáci i pedagogové přicházeli do školy jako „králíci“. Ocitli jsme se totiž v pohádce „Boba a Bobka“. Převleky a masky všech byly úžasné a originální.

Během dne se ve třídách četly příběhy o Bobovi a Bobkovi, vyráběly klobouky, náramky a nejmladší žáčci si vyzkoušeli „skoky králíků“. Všichni jsme se skvěle bavili. Těšíme se na další den s pohádkou!

Rubriky
Akt. Bartovická

Návštěva Obecního úřadu

V úterý 11. 10. 2022 se žáci II. B třídy vydali na návštěvu Obecního úřadu Radvanic a Bartovic.

Uvítal je pan starosta Bc. Aleš Boháč, který žáky nejprve uvedl do Obřadní síně a tady je seznámil s tím, jak obecní úřad funguje. Vysvětlil k čemu slouží obřadní síň, povyprávěl žákům o tom, jak veliká je naše obec, kolik zde máme domů, bytů, obyvatel, ale také např. psů. Vysvětlil dětem, jaké odbory se na obecním úřadu nacházejí a čím se zabývají úředníci, kteří zde pracují. Poté se pan starosta s žáky prošli obecním úřadem, navštívili jednotlivé kanceláře a povídali si s úředníky jednotlivých odborů. Dověděli se, jak probíhá evidence obyvatelstva žijícího v naší obci, od narození až do smrti, jak se ověřují podpisy a také např. jakým způsobem se evidují a čipují pejsci. Žáci měli tu čest pobýt v kanceláři pana starosty, zde jim ukázal např. letecké snímky obce, největší knihu obecního úřadu a různá ocenění, která obec získala. Seznámil je také s projekty, které v obci probíhají a které se chystají. Žáci panu starostovi mohli klást dotazy a diskutovat s ním o všem, co je zajímá.
Po ukončení prohlídky obecního úřadu měli žáci ještě možnost prohlédnout si hasičskou zbrojnici, kde si prohlédli různá ocenění, poháry, fotografie, a nakonec i garáže s hasičskými auty. Po prohlídce hasičárny se pan starosta s žáky rozloučil.

Žáci s paní učitelkou se pak ještě porozhlédli po obci, navštívili budovu Základní školy Radvanice a Bartovice na ulici Vrchlického, ukázali si budovu školy na ulici Havlásková, dále se seznámili s tím, kde se v obci nachází kostel, sokolovna, pošta, obchod, knihovna a park s dětským hřištěm.

Dětem se návštěva Obecního úřadu a setkání s panem starostou velmi líbila. O obci, ve které žijí,
se dozvěděly spoustu zajímavých informací.

Rubriky
Akt. Trnkovecká

Projektový den Svatý Václav

Ve čtvrtek 29.9.2022 proběhl ve třídě IX.B projekt o sv. Václavu. Žáci si připomněli tuto významnou osobnost českých dějin, vypracovali referát o svatém Václavu a pokusili se namalovat jeho portrét. Poté jsme společně navštívili kostel sv. Václava v Ostravě, kde jsme absolvovali komentovanou prohlídku s paní průvodkyní. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o jeho historii i blízkém okolí. Následně jsme si prohlédli pozůstatky městských hradeb v budově občanského sdružení Telepace. Toto sdružení pořádá mimo jiné i akce zaměřené na výchovu a vzdělávání mládeže. Poslední zastávkou projektového dne byla návštěva sídla Ostravsko opavského biskupství, kde se nám věnoval pan biskup Martin osobně. Žáci se dozvěděli, čím se biskupství zabývá, prohlédli si společenský sál a místní kapli a všichni jsme byli potěšeni drobnými dárky, které pro nás přichystali. Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii budova Trnkovecká.

Rubriky
Akt. Havláskova

Evropský školní sportovní den

Studentka 2. ročníku MUNI Alexandra Lakomá zaregistrovala naší školu na stránky ESSD a byla v rámci svého studijního programu a seminární práce pověřena organizováním „Evropského školního sportovního dne“. V rámci této aktivity se žáci I. A třídy seznámili s pojmem Sport (představy, spojení, výhody),  s bezpečností a chováním při této aktivitě, zahráli si hry – všichni proti všem, zubní kaz, želvičky, opičí dráha s příběhem, ocásky, cukr, káva a nástup. Žáci si tento velice užili. Fotografie z této akce si můžete prohlédnou ve fotogalerii budova Havláskova.