Rozloučení s páťáky v bartovické škole

Červen je poslední měsíc ve školním roce a všichni se těší na prázdniny. Je tu ale jedna skutečnost, která není příliš radostná, a to, že se musíme v bartovické škole rozloučit s našimi páťáky. Žáci prožili v naší malé školičce pět let, spoustu se naučili, zkusili a také utvrdili kamarádství mezi spolužáky. A protože nemalou měrou k tomuto všemu přispěli samozřejmě rodiče těchto žáků, uskutečnili jsme rozloučení s páťáky společně s rodiči a pedagogy školy.

Páteční odpoledne jsme se sešli na školní zahradě a žáci si pro své rodiče připravili různé úkoly, jak vědomostní, tak manuální a v neposlední řadě sportovní. Rodiče byli rozděleni do pěti týmů a zkusili si vědomostní kvízy z českého jazyka, matematiky, vlastivědy, přírodovědy, přišívali knoflíky, škrábali brambory poslepu, dokreslovali portrét naši věhlasné osobnosti J.A.Komenského, také si vyzkoušeli diskgolf a střílení na branku. Věřte, že jsme se hodně nasmáli a atmosféra byla skvělá! Ale nastaly i dojemné chvíle, kdy se u některých z nás objevily slzičky. Ale nedá se nic dělat, vždyť „něco krásného se končí, aby něco krásnějšího mohlo začít“. Proto všichni přejeme našim páťákům radostný vstup do další etapy v jejich životě!    

Další aktuality na webu...