Veřejná zakázka 04/2022/ZŠV

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Rekonstrukce a vybavení výdejny stravy odloučeného pracoviště Bartovická 59, Ostrava-Bartovice:

A: Stavební práce dle projektové dokumentace B: Gastrovybavení včetně dopravy, instalace a zaškolení“

Termín ukončení výzvy je stanoven na 07. 07. 2022 v 10:00 hod.

Výhercem veřejné zakázky 04/2022/ZŠV část A: Stavební práce dle projektové dokumentace je firma Kultan s.r.o., U samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava-Bartovice, IČ: 05293065. 

Výhercem veřejné zakázky 04/2022/ZŠV část B: Gastrovybavení včetně dopravy, instalace a zaškolení je firma AMEREX trade s.r.o., V zahradách č. 2052, 708 00  Ostrava-Poruba, IČ: 25388461.  

Další aktuality na webu...