Rubriky
Hlavní aktuality

Veřejná zakázka 04/2022/ZŠV

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Rekonstrukce a vybavení výdejny stravy odloučeného pracoviště Bartovická 59, Ostrava-Bartovice:

A: Stavební práce dle projektové dokumentace B: Gastrovybavení včetně dopravy, instalace a zaškolení“

Termín ukončení výzvy je stanoven na 07. 07. 2022 v 10:00 hod.

Výhercem veřejné zakázky 04/2022/ZŠV část A: Stavební práce dle projektové dokumentace je firma Kultan s.r.o., U samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava-Bartovice, IČ: 05293065. 

Výhercem veřejné zakázky 04/2022/ZŠV část B: Gastrovybavení včetně dopravy, instalace a zaškolení je firma AMEREX trade s.r.o., V zahradách č. 2052, 708 00  Ostrava-Poruba, IČ: 25388461.  

Rubriky
Hlavní aktuality

Veřejná zakázka 03/2022/ZŠV

Veřejná zakázka na dodání  5 ks sestav 86“ interaktivního displeje a krycí tabule 350 x 100 cm na pylonech včetně dodávky, instalace, zaškolení a demontáž a likvidace staré tabule. Vyhlášení 13.6.2022, ukončení 27. 06. 2022 ve 10.00 hodin.

Výhercem této veřejné zakázky 03/2022/ZŠV je firma TANA school s.r.o., Dlouhá 564/1, 735 42 Těrlicko, IČ: 03035298.

Rubriky
Hlavní aktuality Uncategorized

PŘÍJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2022/2023 ЗАРАХУВАННЯ ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА 2022/2023 р.

Директор Початкової школи Острава-Радваніце, вул. Врхлицького, 5, організація внесків, мгр. Ганна Острянська, як матеріально і місцево відповідний адміністративний орган прийняв рішення згідно з п. У ст. 46 Закону № 561/2004 Зб., Про дошкільну, початкову, середню, вищу та іншу освіту (Закон про освіту), з поправками на навчання, відповідно до Закону № 500/2004 Зб., Кодексу адміністративного права, з наступними змінами, що задовольняє право на вступ до навчального закладу 2023-2025 років, в початковій школі.

Номер Рішення       Реєстрація

З  067/2022               Прийнятий

З  068/2022               Прийнятий

З  069/2022               Прийнятий

Проти такого рішення може бути подана апеляція протягом 15 днів з дня його вручення. Звернення подається до директора школи, адміністративну діяльність якого здійснює Початкова школа Острава-Радваніце, Врхлицького 5, організацію допису та вирішує його Обласне управління Моравсько-Сілезького краю.

Розміщення учнів на окремих будівлях відділень буде опубліковано не пізніше 30.06.2022 на сайті школи www.zsvrchlického.cz та у дошках біля головного входу до будівель школи.

27. 9. 2021 Projektový den Svatý Václav

Rubriky
Akt. Bartovická

Akce Unie rodičů

Již se stalo tradicí, že Unie rodičů pořádá pro žáky z Bartovic a jejich rodiče různé akce. Nebylo tomu jinak i v tomto školním roce. Na konci května navštívili žáci Minikino v Ostravě při příležitosti oslavy Dne dětí. Také Unie zorganizovala společný výlet žáků, rodičů a pedagogů do Olomouckého kraje, kde jsme navštívili Javoříčské jeskyně a ZOO Olomouc. Počasí nám přálo, výklad a prohlídka v jeskyních byly velmi zajímavé a poutavé, měli jsme možnost také seznámit se s místními netopýry a vrápenci, což jsou malí kamarádi netopýrů. ZOO Olomouc nám poskytla spoustu zážitků, zajímavé informace o zvířatech a také umožnila volnou procházku mezi opicemi. Společně strávený den jsme si báječně užili!

Rubriky
Akt. Bartovická

Den dětí

„Náš školní den prvního června byl úžasný! Poznávali jsme různá přísloví, plnili úkoly, odpovídali na otázky, luštili křížovky. Dostali jsme také odměny a měli jsme ze všeho velikou radost. Myslím si, že z tohoto dne jsme si odnesli jen to NEJLEPŠÍ!“                                                                                       Žák V.B Filip Ciferský

„Středeční den byl fakt mooooc super. Hráli jsme plno zábavných her a moc nás to bavilo! Dokonce jsme měli i zmrzlinu, která nám všem moc chutnala. Všichni žáci si tento den užívali. My, páťáci, jsme šli ještě odpoledne do Hop Jump Arény! Moc jsme se tam těšili! Skákali jsme na trampolínách a bavili se. Moc děkujeme, že nám paní učitelky udělaly SUPER DEN DĚTÍ!!!“                                                         Žákyně V.B Johana Kalužová