Den bezpečnosti v Bartovicích

Dnešní doba s sebou nese spoustu situací, při kterých je nutno rychle a správně reagovat a danou situaci vyřešit. Proto jsme se s kolegyněmi rozhodly, uspořádat pro děti „Den bezpečnosti“. Počasí nám bylo nakloněno, sluníčko svítilo a k nám, do školy v Bartovicích, přijeli všichni zástupci záchranných složek. Této akce se také zúčastnily děti z MŠ Ještěrka spolu s paní učitelkami. Po společném zahájení, kterého se zúčastnila paní místostarostka Bc. Martina Stankušová, paní ředitelka Mgr. Hana Ostřanská a paní zástupkyně Mgr. Martina Linhartová. Byly všechny děti rozděleny do sedmi družstev a během dopoledne v blízkosti školy se zdokonalovaly, procvičovaly a dozvídaly zajímavé informace. Děti měly možnost si prohlédnout vůz záchranné stanice, policejní a také hasičské vozy místního spolku hasičů. Také si vyzkoušely jízdu na koloběžkách v jízdních pruzích podle dopravních značek a upevňovaly si pravidla silničního provozu. Zástupkyně Policie České republiky také dětem ukazovaly různé pomůcky policistů a zdůrazňovaly bezpečné chování. Hasiči připravili dětem také závod s hadicemi, úkoly s pomůckami hasičů. Záchranáři ukázali dětem sanitní vůz a potřeby zdravotníků. Jako doprovodné úkoly děti rozlišovaly části lidského těla a smysly u člověka, určovaly také význam dopravních značek. Akce se nesla v příjemném, přátelském a vzdělávacím duchu a všem dětem se dopoledne velmi líbilo. Touto cestou bych chtěla velice poděkovat členům Sboru dobrovolných hasičů v Bartovicích, záchrannému týmu Českého červeného kříže, p.MgA. Patriku Főldešimu, slečně Markétě Hrubošové, panu Alanu Gregorčíkovi z Autoškoly Dual, také prap. Pavle Rajnyšové a prap. Lucii Matýskové z řad Policie České republiky a v neposlední řadě kolegyním za skvělou realizaci akce.  Také děkuji p. místostarostce za zajištění odměn pro děti. Fotografie z této akce najdete ve fotogalerii – budova Bartovická.

Další aktuality na webu...