Setkání mateřské a základní školy v Bartovicích

Čtvrtek 17. března 2022 byl pro žáky z první třídy ZŠ v Bartovicích velkým dnem. Dostali možnost ukázat vše, co se od začátku školního roku naučili. A komuže se mohli předvést??? No přece malým předškolákům, dětem z Mateřské školy v Bartovicích, dětem, které v září usednou poprvé do školních lavic. Cílem této návštěvy bylo nejen ukázat všechny znalosti a dovednosti, které již žáci mají, ale také seznámit budoucí prvňáčky s naší krásnou školou. Nejdříve si děti prohlédly prostory školy – viděly obě družiny, nakoukly do právě probíhajících výuk žáků ze starších tříd a nakonec se sešly s žáky první třídy v jejich království. Tady si děti mohly prohlédnout učebnice, ze kterých se prvňáčci naučili číst, počítat a psát.  Společně se všichni zapojili do hry, kdy prvňáčci dětem předčítali a ty musely dle přečteného hledat a přiřazovat správné obrázky. Společná práce se jim velmi dařila. Dále jsme dětem představili také naši tělocvičnu, ve které si všichni společně zahráli Běhací diktát, hru na Obry a trpaslíky a nakonec si vyzkoušeli také něco z tělesné výchovy – konkrétně přeskok přes švédskou bednu, který byl asi největším zážitkem a nejlepším zakončením celého společného dopoledne.  Děkujeme předškolákům z MŠ v Bartovicích za jejich milou návštěvu a věříme, že se s nimi v září potkáme v našich školních lavicích. 

Další aktuality na webu...