Přijetí žáků k základnímu vzdělávání

INFORMACE  o přijetí žáka k základnímu vzdělávání/ІНФОРМАЦІЯ про зарахування учня до початкової школи.

Ředitel základní školy,  sděluje, že rozhodl o přijetí žáka/žákyně registrační číslo/Директор початкової школи, повідомляє Вам, що прийняв/ла рішення про зарахування учня/учениці  реєстраційний номер:

Z 101/2022 – přijat, Z 102/2022 – přijat, Z 103/2022 – přijat, Z 104/2022 – přijat, Z 105/2022 – přijat, Z 106/2022 – přijat, Z 107/2022 – přijat, Z 108/2022 – přijat, Z 109/2022 – přijat, Z 110/2022 – přijat, Z 111/2022 – přijat, Z 112/2022 – přijat, Z 113/2022 – přijat, Z 114/2022 – přijat, Z 115/2022 – přijat, Z 116/2022 – přijat, Z 117/2022 – přijat, Z 118/2022 – přijat, Z 119/2022 – přijat, Z 120/2022 – přijat, Z 121/2022 – přijat.