Veřejné zakázka 01/2022/ZŠV

Vyhlašujeme veřejnou zakázku „Vybavení školní výdejny odloučeného pracoviště Trnkovecká 55, Ostrava-Radvanice včetně dopravy, instalace a zaškolení personálu“. Lhůta pro podání nabídek končí dnem 05.04.2022 v 9:00 hod.