Informace ke změnám mimořádného opatření k nošení ochranného prostředku s účinností od 14. 03. 2022

Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný
prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v
prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb.

Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a
to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském
zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Informace zde.

Dopis ministra zde.