Nový vchod odloučeného pracoviště budova Havlásková

V pondělí 14. 02. 2022 se ráno otevře pro žáky, rodiče a veřejnost nový vstup na ZŠ Havláskova.

Nový vchod se nachází z pravé strany budovy a je tím zaručena větší bezpečnost našich žáků.

Vstup do šaten a budovy školy je řešen jako bezbariérový s protiskluzovou keramickou dlažbou v šatně. Dveře jsou opatřeny madly.

Vstup do budovy ZŠ bude umožněn pouze tímto nově vybudovaným vchodem. Vedle vstupu je nainstalován zvonek, který bude sloužit pro komunikaci se školou.

Všechny podmínky pro vstup i odchod z budovy zůstávají stejné.

Další aktuality na webu...