Jako v knihovně

První únorová středa se v naší škole nesla v duchu knihovnickém. Jelikož nám stále proticovidová opatření neumožňují návštěvu knihovny, přišly paní knihovnice, Petra Švindrychová a Jana Svobodová, DiS., k nám do školy.

Pro prvňáčky a druháčky bylo připraveno povídání o breberkách a jiných potvůrkách. Žáčci se dozvěděli základní informace o bakteriích a virech a také jak se mohou před nimi chránit, stihli si vytvořit i záložku do svých knih nebo Slabikářů.

Třeťáci a čtvrťáci se věnovali vitamínům a zdravému způsobu života, aby měli potřebnou „energii pro tělo, aby mu bylo veselo“. 

Nejstarší žáci se věnovali slovům, významu slov, doplňování slov do vět a tvořením příběhu, také došli společně k závěru, že „litera a túra není literatura“.

Všem žákům se společná setkání velmi líbila a již nyní se těšíme na další shledání – možná již v knihovně!

Další aktuality na webu...