Informace k výuce od 13. 09. 2021

Prezenční výuka:

První i druhý stupeň se vyučuje prezenčně, do školy nastoupí všechny třídy. Školy vyučují v plném provozu. 

Škola upozorňuje zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Školní družiny a školní klub:

Školní družiny a školní klub jsou v provozu v běžném režimu, homogenita tříd z organizačního důvodu nebude zachována.

Testování:

Od 13. 09. 2021 nebude ve škole probíhat screeningové testování žáků.

Zakrývání dýchacích cest:

Žáci jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd – respirátor nebo roušku.

Žáci nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor nebo roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy), jsou povinni ochranný prostředek nosit.

Další aktuality na webu...