Školní družina

Na ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace pracují 4 oddělení školní družiny.
Vedením je pověřena vychovatelka školního klubu Šárka Ševčíková.

I. oddělení

budova na ul. Vrchlického 5
vychovatelka Bc. Radka Vajdová

II. oddělení

budova na ul. Vrchlického 5
vychovatelka Darja Rozvadovská

III. oddělení

budova na ul. Bartovická 59
vychovatelka Mgr. Barbara Vylegalová

IV. oddělení

budova na ul. Bartovická 59
vychovatelka Ivana Hrbáčková

Provoz:

  • Budova na ul. Vrchlického 5       06:00-07:40       11:40-16:30
  • Budova na ul. Bartovická 59      06:00-07:40       11:40-16:00

Ceny ŠD:

  • 100,- Kč za kalendářní měsíc pro družinu na ulici Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice a Bartovická 59, Ostrava-Bartovice
  • Úhrada školní družiny bude probíhat elektronicky na účet, je stanovena za měsíc září – prosinec 2021 (400,- Kč)  a za měsíce leden – červen 2022 (600,- Kč) termín úhrady a variabilní symbol Vám bude zaslán na e-mail uvedený v zápisním lístku.
  • Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti – žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba (tuto skutečnost nutno doložit písemně).

Provoz školních družin v době prázdnin a volných dnů pro žáky bude přerušen. V provozu nebude ani školní jídelna.

Aktivity ŠD:

  • Za pěkného počasí děti využívají dětské hřiště u škol nebo v Dalimilově parku.
  • Náplň práce ve školní družině vychází z Plánu činnosti ŠD, další akce jsou průběžně doplňovány. Výtvarné práce dětí jsou pravidelně vystavovány, aby rodiče měli přehled o zručnosti svých dětí.

Foto školní družiny ZDE.

Začátek školního roku ve školní družině

Letošní začátek školního roku ve školní družině se od minulých let malinko lišil. Děti se na sebe těšily.  O prázdninách neměly mnoho příležitostí k osobnímu setkání a díky opatřením tuto potřebu neukojily ani v minulém školním roce. Jejich nadšení bylo vidět zejména v jejich hlučnosti, kdy si znovu musely zvykat na velký kolektiv a pravidla chování.  Pozitivní na tom bylo, že se do každé společné hry hrnuly s obrovským nadšením a dokázaly si také společně hrát s hračkami. První týden nám také přálo počasí, a proto jsme měli možnost každý den navštěvovat místní park, kde děti mohly využít různé herní sestavy. Těšíme se, že tento školní rok bude běžný, tak jak jsme byli zvyklí ještě před pandemií. Děti budou ve stejném kolektivu celý rok, budeme si hrát, poznávat nové hry, chodit do přírody a kreativně tvořit. Školní družinu na budově Vrchlického ve školním roce 2021/2022 naplnilo 50 dětí, I. oddělení děti ze druhých tříd a III. A, II. oddělení děti z I. A a II. B. Prvňáčci se vzájemně poznávají a zvykají si na nové prostředí ŠD a školy.