Projekt „Ostravská ZOO“ a účast na Dni Země

Tento projekt zpracovali žáci 8. B, 9. A a 9. B, kteří si jako povinně volitelný předmět zvolili Seminář z přírodovědných předmětů.
Vše začalo v říjnu 2005. Při návštěvách v ZOO jsme získávali informace o zvířatech jejich pozorováním, diskutovali jsme s ošetřovateli a studovali naučné tabulky. Mnoho dalších informací jsme si sami nastudovali v knihách nebo vyhledali pomocí internetu. Všichni jsme měli stejné zadání, a přesto vzniklo deset různých projektů, které jsme vypracovali ve skupinách.
21. dubna 2006 probíhal na Slezskoostravském hradu Den Země. Přihlásili jsme své projekty a byli vybráni k prezentaci našich prací. 

Důležité

Veřejná zakázka 02/2021

Multifunkční hřiště základní školy na p.č. 1346, k.ú.Bartovice

Výhercem této zakázky je firma Kultan s.r.o.

 

Sponzoři

ostrava logo male

Projekty

Škola se zapojila do projektu OVOCE DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL z finanční podpory evropské unie. Žáci prvního I druhého stupně díky tomuto projektu dostávají ovoce, zeleninu a mléčné výrobky vždy 1x za čtvrnáct dnů. Bližší informace si můžete přečíst na této webové adrese www.ovocedoskol.szif.cz

 

Škola se zapojila do projektu EU peníze školám. V rámci projektu vytvoříme nový výukový materiál a zlepšíme materiální vybavení školy. Seznam výukových  materiálů zde a také zde.

eu