Exkurze do Prahy - ukázky architektury jednoho tisíciletí
Žáci 9. ročníku navštívili ve dnech 7. a 8. prosince 2005 Prahu. Cílem bylo doplnění učiva dějepisu a občanské výchovy praktickými ukázkami architektury. Program prvního dne zahrnoval také návštěvu Parlamentu a Senátu.
Při prohlídce Pražského hradu jsme si vyfotili sochu patrona chrámu svatého Víta, stříbrný náhrobek Jana Nepomuckého - našeho nejčastěji zobrazovaného svatého i hrob svatého Václava střežící vchod ke korunovačním klenotům. V prostorách Vladislavského sálu, kam prý přijížděli rytíři na koních, nás fascinovala pestrost kleneb a žebroví. Zlatým hřebem celé cesty byla návštěva Národního divadla a jeho představení Prodané nevěsty. Připadali jsme si jako vlastenci, kteří navštívili Zlatou kapličku.
Praktickou částí exkurze byla Královská cesta vedoucí od Prašné brány na Hrad. Zde jsme se naučili rozeznávat jednotlivé stavební slohy. Pro tento účel jsme si předem připravili vlastního Průvodce.

Důležité

Veřejná zakázka 02/2021

Multifunkční hřiště základní školy na p.č. 1346, k.ú.Bartovice

Výhercem této zakázky je firma Kultan s.r.o.

 

Sponzoři

ostrava logo male

Projekty

Škola se zapojila do projektu OVOCE DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL z finanční podpory evropské unie. Žáci prvního I druhého stupně díky tomuto projektu dostávají ovoce, zeleninu a mléčné výrobky vždy 1x za čtvrnáct dnů. Bližší informace si můžete přečíst na této webové adrese www.ovocedoskol.szif.cz

 

Škola se zapojila do projektu EU peníze školám. V rámci projektu vytvoříme nový výukový materiál a zlepšíme materiální vybavení školy. Seznam výukových  materiálů zde a také zde.

eu