V prostorách školního klubu na Havláskově ulici se každé pondělí v podvečer od 17:00 - 19:00 hod schází skupinka žen 
z řad maminek žáků i veřejnosti a pod vedením paní Šárky Ševčíkové se věnuje tvorbě keramiky.
V předvánoční době také dělají adventní věnce a vánoční ozdoby. Každou schůzku provází dobrá
nálada a výsledkem je nejen krásná keramika, ale také příjemná relaxace při kávě, čaji a povídání.