Na ZŠ Vrchlického pracuje školní klub a to na budově na ul Havláskova 1. Vychovatelkou je Šárka Ševčíková.
Provoz školního klubu je denně  11:40-17:00 hod. 

Ceny ŠK:

100,- Kč za kalendářní měsíc pro školní klub na ulici Havláskova 1, Ostrava-Radvanice

Úhrada školního klubu bude probíhat elektronicky na účet,  je stanovena za měsíc září - prosinec (400,- Kč)  a za měíce leden - červen 2021 (600,- Kč), termín úhrady a variabilní symbol Vám bude sdělen e-mailem uvedeným na zápisním lístku do ŠK.

Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti - žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba (tuto skutečnost nutno doložit písemně).
 
Co vlastně děti dělají ve školním klubu?
Věnují se různým pracovním a výtvarným činnostem. Např. drátují a vytváří keramiku. Díky sponzorům a hlavně SRPŠ se nám podařilo sehnat  dost peněz, abychom mohli dětem pořídit pořádnou keramickou pec, na kterou jsme opravdu pyšní. Pracujeme s ubrouskovou technikou, malujeme na textil a hedvábí. Školní klub vede paní vychovatelka Šárka Ševčíková a navštěvují jej převážně žáci 6.-9. ročníků.  

Soutěže
Zároveň se zúčastňujeme různých soutěží a můžeme se pochlubit i prvními úspěchy, jakými jsou např.
1. místo za soutěž o logo Ještěrky.
Každoročně obsazujeme přední místa v soutěži o nejhezčí vyřezávané dýně, které pořádájí zahrádkáři.
Také jsme se zúčastnili soutěže s  Nadací Archa Chantal a barvami Iberia – Barevné jaro Iberia – malovali jsme na textil roztomilý svět zvířat. Naše práce putovaly do Prahy a následně do několika nemocnic  na dětská oddělení, aby zde potěšily malé pacienty. Vyráběli jsme loutky, hračky a obrázky.

 

Pro zpestření činnosti školního klubu připravujeme noční čtení, financované z učelového neinvestičního příspěvku MMO. Děti spí ve škole, plní rozmanité čarodějnické úkoly, malují čarodějnické hrnky, ale hlavně celou noc, až do brzkých ranních hodin, čteme pohádky a dobrodružné knihy pro děti.