Přihlašování a odhlašování stravy:

Rodiče jsou povinni odhlašovat stravu (zákon 561 §117/1a a §122/2, vyhláška 107 §4/4)!

Oběd za dotovanou cenu si mohou vyzvednout pouze první den nepřítomnosti ve škole.

Další dny (neodhlášené) se cena oběda navyšuje o věcné a mzdové náklady, dle aktuálních cen obědů.

Přihlašování a odhlašování obědů je nutno provést den předem, a to vždy do 12:00 hodin na následující den (tzn. v pátek na pondělí):

  • E-mailem: sj.vrchlickeho@seznam.cz
  • Osobně: v jídelně nebo u vedoucí ŠJ
  • Telefonicky: na tel. čísle 596 232 282

Přeplatky nebo nedoplatky se účtují strávníkům vždy při následující platbě.

Prodejní doba stravného:

- Stravné na následující měsíc je v prodeji okolo 20. dne v měsíci, dle aktuálního rozpisu, který je vyvěšen na chodbě před kanceláří jídelny, na chodbě před jídelnou, v budově ZŠ Havláskova, ve ŠD, v budově ZŠ Bartovice a ZŠ Trnkovecká a k nahlédnutí na webových stránkách školy (www.zsvrchlickeho.cz).

- Ve výjimečných případech (nemoc a podobně) je obědy možno zakoupit v pracovních dnech od 7:00 do 11:00 hod. a od 11:30 do 13:00 hod. u vedoucí ŠJ (nejlépe po telefonické domluvě).

- Dodržujte prosím, termíny placení stravného!

- Noste s sebou i průkazky na potvrzení o platbě.

Strava MUSÍ být zaplacena PŘEDEM! Pokud nemá dítě zaplaceno, nemůže obědy odebírat!

Vydávání obědů do jídlonosičů:

pouze do hygienicky čistých, s průkazkou popř. jménem dítěte

- JÍDLO JE URČENO K OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ.

Žádám rodiče o placení stravného převodem z účtu (informace u vedoucí ŠJ).

Ceny obědů:

Cena obědu zahrnuje: polévku, hlavní jídlo, nápoj, popř. salát, ovoce, moučník – dle skladby jídelníčku.

Cena obědu od 01. 09. 2018:

druh jídla

kategorie

potraviny

náklady

zisk

celková cena

 

FKSP

věcné

mzdové

oběd

3-6 let

21,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,00

7-10 let

21,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,00

11-14 let

24,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,00

15 a více

29,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,00

příplatek za neodhlášenou stravu

8,00

36,00

 

44,00

zaměstnanci

15,00

14,00

0,00

0,00

0,00

29,00

cizí strávníci

29,00

0,00

7,63

36,00

0,37

73,00

 

Průkazku na stravování poskytuje škola zdarma - při ztrátě vydáme novou za cenu 5,- Kč.