Na ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, přísp. org. pracují 5 oddělení školní družiny. Vedoucí vychovatelkou je Lenka Mladěnková.

 

I. oddělení        budova na ul,Vrchlického 5       p.ved.vychovatelka Lenka Mladěnková

II. oddělení       budova na ul. Vrchlického 5      p.vych.Darja Rozvadovská

III. oddělení       budova na ul. Bartovická 59     p. vych. Mgr.Barbara Vylegalová

IV. oddělení      budova na ul. Bartovická 59      p. vych. Ivana Hrbáčková

V. oddělení       budova na ul. Trnkovecká 55     p.vych. Ing. Renata Slavíková

 

Provoz:

Budova na ul.Vrchlického 5       06:00-07:40       11:40-16:30

Budova na ul. Bartovická 59      06:00-07:40       11:40-16:00

Budova na ul, Trnkovecká 55   11:40-14:40

 

ŠD je určená zejména dětem pracujících rodičů, kteří své děti zde mohou svěřit do odborné péče vychovatelek.

Za pěkného počasí děti využívají dětské hřiště u škol nebo v Dalimilově parku.

Náplň práce ve školní družině vychází z Plánu činnosti ŠD, další akce jsou průběžně doplňovány. Výtvarné práce dětí jsou pravidelně vystavovány, aby rodiče měli přehled o zručnosti svých dětí.