Na ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, přísp. org. pracují 5 oddělení školní družiny. Vedením je pověřena vychovatelka školního klubu Šárka Ševčíková.

I. oddělení        budova na ul.Vrchlického 5       neobsazeno

II. oddělení       budova na ul. Vrchlického 5      vych.Darja Rozvadovská

III. oddělení       budova na ul. Bartovická 59     vych. Mgr.Barbara Vylegalová

IV. oddělení      budova na ul. Bartovická 59      vych. Ivana Hrbáčková

 Provoz:

Budova na ul.Vrchlického 5       06:00-07:40       11:40-16:30

Budova na ul. Bartovická 59      06:00-07:40       11:40-16:00

Ceny ŠD:

100,- Kč za kalendářní měsíc pro družinu na ulici Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice a Bartovická 59, Ostrava-Bartovice

Úhrada školní družiny bude probíhat elektronicky na účet, je stanovena za měsíc září - prosinec (400,- Kč)  a za měíce leden - červen 2021 (600,- Kč) termín úhrady a variabilní symbol Vám bude zaslán na e-mail uvedený v zápisním lístku.

Vzhledem k mimořádným opatřením a uzavřením školy, bude úplata za ŠD a ŠK vybíraná vyjímečně zpětně v červnu 2021. O termínu a částce úplaty Vás budeme včas informovat prostřednictvím e-mailu.

Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti - žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba (tuto skutečnost nutno doložit písemně).

Aktivity ŠD:

Za pěkného počasí děti využívají dětské hřiště u škol nebo v Dalimilově parku.

Náplň práce ve školní družině vychází z Plánu činnosti ŠD, další akce jsou průběžně doplňovány. Výtvarné práce dětí jsou pravidelně vystavovány, aby rodiče měli přehled o zručnosti svých dětí.