Na ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, přísp. org. pracují 5 oddělení školní družiny. Vedením je pověřena vychovatelka školního klubu Šárka Ševčíková.

I. oddělení        budova na ul.Vrchlického 5       neobsazeno

II. oddělení       budova na ul. Vrchlického 5      vych.Darja Rozvadovská

III. oddělení       budova na ul. Bartovická 59     vych. Mgr.Barbara Vylegalová

IV. oddělení      budova na ul. Bartovická 59      vych. Ivana Hrbáčková

 Provoz:

Budova na ul.Vrchlického 5       06:00-07:40       11:40-16:30

Budova na ul. Bartovická 59      06:00-07:40       11:40-16:00

Ceny ŠD:

100,- Kč za kalendářní měsíc pro družinu na ulici Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice a Bartovická 59, Ostrava-Bartovice

Úhrada školní družiny bude probíhat elektronicky na účet, je stanovena za měsíc září - prosinec (400,- Kč)  a za měíce leden - červen 2021 (600,- Kč) termín úhrady a variabilní symbol Vám bude zaslán na e-mail uvedený v zápisním lístku.

Vzhledem k mimořádným opatřením a uzavřením školy, bude úplata za ŠD a ŠK vybíraná vyjímečně zpětně v červnu 2021. O termínu a částce úplaty Vás budeme včas informovat prostřednictvím e-mailu.

Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti - žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba (tuto skutečnost nutno doložit písemně).

Aktivity ŠD:

Za pěkného počasí děti využívají dětské hřiště u škol nebo v Dalimilově parku.

Náplň práce ve školní družině vychází z Plánu činnosti ŠD, další akce jsou průběžně doplňovány. Výtvarné práce dětí jsou pravidelně vystavovány, aby rodiče měli přehled o zručnosti svých dětí.

Ve školní družině v odpoledních hodinách vznikají mnohé volnočasové aktivity pro děti. Ty zde poznávají různé výtvarné a pracovní techniky. Za příznivého počasí rády tráví čas na hřišti nebo v Dalimilově parku, kde MěÚ vybudoval krásné dětské hřiště. Oblíbily si také pohybové hry v tělocvičně školy. Spolu s vychovatelkami děti navštěvují dětská představení v Cinestaru a účastní se také výtvarných dílniček v knihovně.

V ŠD I se děti také rády zabývají dramatickou činností. Každoročně si samy vymýšlejí novou autorskou pohádku. V minulých letech tak vznikla představení na motivy Šmoulů, Madagaskaru, Pohádky s Arabelkou nebo Indiánská pohádka s country tanečky. Zejména děvčata velice baví nacvičovat nové písně a tance. V minulém školním roce se do naší Indiánské pohádky zapojili také zahraniční studenti z nadace Trendum.

Tak děti z družiny několikrát za rok reprezentují naši školu na přehlídce školních družin "Matička", v Divadle loutek na Arénce, v září na Radvanických slavnostech. Při výrobě kostýmů a kulis si děti také osvojují nové výtvarné techniky. A rodiče dvakrát ročně k Vánocům a Svátku matek dostanou nejen vlastnoručně vyrobené dárečky, ale také příjemné představení na besídce pro rodiče. Velice oblíbené jsou tradiční akce, jako Veselá olympiáda nebo pěvecká soutěž Doremi. Každoročně probíhá Noc v družině, kdy vzniká scénář nových vystoupení. Nejprve vpodvečer sportujeme na hřišti, pak trocha legrace a stezka odvahy po nočních chodbách školy a potom šup do spacáku. Také šifrovaná honba za pokladem patří k pravidelným zábavám.

Na odloučeném pracovišti v Bartovicích velice úzce spolupracují obě oddělení ŠD III a ŠD IV. Některé společné akce pro děti jsou pořádány také za podpory Unie rodičů, například rozsvícení vánočního stromečku a zpívání koled nebo maškarní karneval, kde se děti v krásně vyzdobené tělocvičně scházejí v maskách víl, princezen, tanečnic, vojáků, superhrdinů a dalších pohádkových bytostí, zahrají si mnohé hry a nakonec si všichni zatančí.

Společně obě oddělení navštívila výstavu Betlémů na Slezkoostravském hradě nebo v Trojhalí Karolína výstavu „ Giganti doby ledové“, kde se děti blíže seznámily se zvířaty, která žila na naší zemi před mnoha miliony let. Oblíbené jsou také adventní dílny s rodiči. Děti si vyrábějí krásné svícny, ozdobené podle vlastního vkusu a fantazie. Všichni se těší na zahraniční studenty z nadace Tendrum, kteří pravidelně navštěvují ŠD, hrají si s dětmi a hravou formou se vzájemně učí cizím jazykům.

Kromě společných akcí má každé oddělení svůj program. Chlapci nejraději hrají fotbal, děvčata tančí a společně využívají houpačky a prolézačky na školním hřišti. Děti jsou velmi šikovné a zručné, za nepříznivého počasí v družině vyrábějí pro radost rozmanité dárky z tradičních a netradičních materiálů. Například zde recyklovaly a proměnily kávové kapsle na vánoční zvonečky, nebo špachtle na rámky budoucích obrázků, mají rády ubrouskovou techniku, malování na sklo, plátno, trička. Také si vyrobily sádrovou vázičku nebo kytičky z krepového papíru. Rády vyrábějí různá přáníčka pro maminky třeba na velikonoční a vánoční svátky. Děti také bavilo vyrábění na akce pořádané místní Bartovickou zahrádkářskou organizací, která vystavuje v Kulturním domě. Kromě dlabání dýní vytvářely výrobky na výstavu „Bartovická růže“. Dále se děti seznámily s dramatickou činností. Nejprve navštívily představení „Dášenka“ v opravdovém Loutkovém divadle v Ostravě a pak zahrály také vlastní divadlo spolužákům a rodičům. Kulisy si samy děti vyráběly.

Bohužel pandemie v březnu tyto aktivity zastavila. Ale jistě se všechny děti i jejich vychovatelky těší, že nám snad brzy koronavirová situace zase umožní strávit společná odpoledne v družině u her, soutěží a tvoření.

FOTO ŠD Vrchického zde.

FOTO ŠD Bartovická zde.