Na ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, přísp. org. pracují 5 oddělení školní družiny. Vedoucí vychovatelkou je Lenka Mladěnková.

 

I. oddělení        budova na ul.Vrchlického 5       ved.vychovatelka Lenka Mladěnková

II. oddělení       budova na ul. Vrchlického 5      vych.Darja Rozvadovská

III. oddělení       budova na ul. Bartovická 59     vych. Mgr.Barbara Vylegalová

IV. oddělení      budova na ul. Bartovická 59      vych. Ivana Hrbáčková

 

 

Provoz:

Budova na ul.Vrchlického 5       06:00-07:40       11:40-16:30

Budova na ul. Bartovická 59      06:00-07:40       11:40-16:00

 

Ceny ŠD:

100,- Kč za kalendářní měsíc pro družinu na ulici Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice a Bartovická 59, Ostrava-Bartovice

 

Úhrada školní družiny bude probíhat elektronicky na účet, je stanovena za měsíc září - prosinec (400,- Kč)  a za měíce leden - červen 2021 (600,- Kč) termín úhrady a variabilní symbol Vám bude zaslán na e-mail uvedený v zápisním lístku.

Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti - žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba (tuto skutečnost nutno doložit písemně).

 

Aktivity ŠD:

Za pěkného počasí děti využívají dětské hřiště u škol nebo v Dalimilově parku.

Náplň práce ve školní družině vychází z Plánu činnosti ŠD, další akce jsou průběžně doplňovány. Výtvarné práce dětí jsou pravidelně vystavovány, aby rodiče měli přehled o zručnosti svých dětí.

1. V září se uskutečnila obvodní veselice, na kterou děti ze ŠD každoročně připravují pásmo písní a tanců. Děti z družiny zde vzorně reprezentovaly celou školu.

2. V říjnu ŠD zajistila výzdobu a přípravu soutěžních disciplín na oblíbenou celoškolní akci Uspávání broučků.

3.  V předvánočním týdnu si děti 1. oddělení ŠD připravují pro své rodiče a prarodiče Vánoční besídku v tělocvičně. Básničky, koledy i tance jistě přispívají k pohodě v předvánočním shonu.

         4.  V lednu vyrábějí všechny děti výrobky na Zápis do 1.tříd. 

         5.  Děti z 1.oddělení ve školní družině každý rok vymýšlejí nové pohádky, písničky a tanečky, kterými překvapí maminky na besídkách i ostravskou veřejnost na přehlídce činnosti ŠD Matička. V předešlých letech představily pohádku Madagaskar, Šmoulové, Noc na Karlštejně a další. V roce 2012 napsaly texty a také spoustu vlastních scének. Podle známé pohádky Dívka na koštěti. S pohádkou pak děti vystupují na kacích školy: DOREMI, VRCHLIČÁCKÝ LABYRINT atd.

Matička 10

         6. Květen je věnován maminkám a dětí z 1. oddělení ŠD si připraví besídku k Svátku matek.

         7. Každoročně proběhne Noc v družině. Nejprve vpodvečer sportujeme na hřišti, pak trocha legrace a stezka odvahy po nočních chodbách školy a potom šup do spacáku.

Noc v družině 1Noc v družině 2