Na ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, přísp. org. pracují 5 oddělení školní družiny. Vedoucí vychovatelkou je Lenka Mladěnková.

 

I. oddělení        budova na ul,Vrchlického 5       ved.vychovatelka Lenka Mladěnková

II. oddělení       budova na ul. Vrchlického 5      vych.Darja Rozvadovská

III. oddělení       budova na ul. Bartovická 59     vych. Mgr.Barbara Vylegalová

IV. oddělení      budova na ul. Bartovická 59      vych. Ivana Hrbáčková

V. oddělení       budova na ul. Trnkovecká 55    vych. Ing. Renata Slavíková

 

Provoz:

Budova na ul.Vrchlického 5       06:00-07:40       11:40-16:30

Budova na ul. Bartovická 59      06:00-07:40       11:40-16:00

Budova na ul, Trnkovecká 55    11:40-14:40

 

Ceny ŠD:

100,- Kč za kalendářní měsíc pro družinu na ulici Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice a Bartovická 59, Ostrava-Bartovice

70,- Kč za kalendářní měsíc pro družinu na ulici Trnkovecká 55, Ostrava-Radvanice (nižžší cena školní družiny je z důvodu kratší provozní doby.

Úhrada školní družiny je stanovena za měsíc září - prosinec (400,- Kč) od 17. 09. - 19. 09.  a za měíce leden - červen 2020 (600,- Kč) od 14.01. - 16.01.2020 u vychovatelky ŠD, kde dítě dochází.

Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti - žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba (tuto skutečnost nutno doložit písemně).

 

ŠD je určená zejména dětem pracujících rodičů, kteří své děti zde mohou svěřit do odborné péče vychovatelek.

Za pěkného počasí děti využívají dětské hřiště u škol nebo v Dalimilově parku.

Náplň práce ve školní družině vychází z Plánu činnosti ŠD, další akce jsou průběžně doplňovány. Výtvarné práce dětí jsou pravidelně vystavovány, aby rodiče měli přehled o zručnosti svých dětí.

1. V září se uskutečnila obvodní veselice, na kterou děti ze ŠD každoročně připravují pásmo písní a tanců. Děti z družiny zde vzorně reprezentovaly celou školu.

2. V říjnu ŠD zajistila výzdobu a přípravu soutěžních disciplín na oblíbenou celoškolní akci Uspávání broučků.

3.  V předvánočním týdnu si děti 1. oddělení ŠD připravují pro své rodiče a prarodiče Vánoční besídku v tělocvičně. Básničky, koledy i tance jistě přispívají k pohodě v předvánočním shonu.

         4.  V lednu vyrábějí všechny děti výrobky na Zápis do 1.tříd. 

         5.  Děti z 1.oddělení ve školní družině každý rok vymýšlejí nové pohádky, písničky a tanečky, kterými překvapí maminky na besídkách i ostravskou veřejnost na přehlídce činnosti ŠD Matička. V předešlých letech představily pohádku Madagaskar, Šmoulové, Noc na Karlštejně a další. V roce 2012 napsaly texty a také spoustu vlastních scének. Podle známé pohádky Dívka na koštěti. S pohádkou pak děti vystupují na kacích školy: DOREMI, VRCHLIČÁCKÝ LABYRINT atd.

Matička 10

         6. Květen je věnován maminkám a dětí z 1. oddělení ŠD si připraví besídku k Svátku matek.

         7. Každoročně proběhne Noc v družině. Nejprve vpodvečer sportujeme na hřišti, pak trocha legrace a stezka odvahy po nočních chodbách školy a potom šup do spacáku.

Noc v družině 1Noc v družině 2