Vážení zákonní zástupci, žáci a zaměstnanci,

v souvislosti s nově platným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)  si Vás dovolujeme informovat, že na webových stránkách školy jsou nově umístěny Informace o zpracování a nakládání s osobními údaji.

Dokument je k dispozici zde.

Rozpočet 2018

Běžný výdaje dle druhu výdaje na rok 2018 zde.

Výnosy členěné dle druhu výnosu na rok 2018 zde.

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020 zde.