Školská rada
Složení rady:
Předsedkyně Šárka Ševčíková
Jednatelka Mgr. Jana Naarová
Zástupci školy

Šárka Ševčíková

Mgr. Jana Naarová

Zástupci ÚMOB RaB

Bc. Martina Stankušová

Mgr. Ivana Bollogová

Zástupci rodičů

Jana Škarbanová

Judita Botošová

Email Školské rady skolska-rada@seznam.cz
Zápisy z jednání rady

ze dne 03.03.2015

ze dne 31.08.2015

ze dne 20.10.2015

ze dne 21.03.2016

ze dne 31.08.2016

ze dne 31.10.2016

ze dne 20.03.2017

ze dne 27.04.2017

ze dne 30.08.2017

ze dne 17.10.2017

ze dne 6.3.2018

ze dne 21.3.2018

ze dne 31.8.2018

ze dne 15.10.2018

ze dne 11.3.2019

ze dne 29.8.2019

ze dne 14.10.2019

ze dne 1.11.2019

ze dne 11.03.2020

ze dne 27.08.2020

ze dne 08.10.2020

ze dne 14.10.2020

 

 

 

Školská rada je orgánem mimo organizaci školy a nespadá do kompetencí vedení školy. Školská rada je složena ze zástupců zřizovatele (obce), zástupců rodičů a zástupců pedagogického sboru. Její náplní je dohlížet na chod školy, podílet se na řešení zásadních otázek chodu školy, zásadních výchovných a organizačních věcech. Dále Školská rada řeší případné stížnosti, připomínky a návrhy rodičů k situaci ve škole, které jí jsou ze strany rodičů doručeny. Své připomínky a návrhy mohou Školské radě také dát
k projednání zástupci žákovského parlamentu či kterýkoliv člen pedagogického sboru, nebo správní zaměstnanec. Kdokoliv má právo se obrátit na Školskou radu.
Své dotazy a připomínky můžete posílat na uvedený email Školské rady. Ty pak budou projednány na nejbližší schůzce. V závažných případech může být svolána i mimořádná schůzka.