Cílem této stránky je pomáhat učitelům s využíváním moderních technologií ve výuce. Budou zde postupně shromažďovány údaje o zdrojích informací a nápadů, které lze využít pro zkvalitnění výuky.
Kabinet matematiky, informatiky a přírodních věd Informační a vzdělávací portál
Na stránkách Kabinetů lze nalézt veliké množství materiálů, které lze využít v přípravě na výuku, během výuky i pro samostudium.
Nachází se zde výukové prezentace, návody pro laboratorní práce, metodiky, spousta obrázků, fotogalerie, elektronické publikace a atlasy ke stažení, elektronická skripta, výukové programy, virtuální učebnice, slovníčky pojmů, elektronické herbáře, interaktivní mapy a mnohé další.
V sekci Výběr výukových materiálů lze vyhledávat podle zadaných kritérií materiály pro konkrétní předmět.
Kabinet jazyků a jazykové komunikace
Kabinet společenských věd
a umění
Výběr výukových materiálů
Dějepisný rozcestník Historie českých zemí, Evropy, světa. Elektronické publikace a encyklopedie, texty, články, fotografie, mapy, historické dokumenty.
Rozcestník stránek pro biology Vybrané webové stránky o botanice, zoologii, biologii člověka,... Informace mohou využít učitelé biologie.
Rozcestník zeměpisných stránek Geografické servery, elektronická skripta, texty, atlasy a výukové programy ke stažení pro studenty i učitele zeměpisu.
Geografie České republiky Přehled webových stránek o České republice: přírodní poměry, obyvatelstvo, regiony, životní prostředí, geografie Zlínského kraje. Interaktivní mapy, texty a skripta ke stažení.
Geologie na internetu Odkazy na webové stránky z oboru geologie: nerosty, horniny, pohyb litosférických desek, geologické poměry České republiky,... Texty, knihy a mapy ke stažení.
Stránky o českém jazyce
a literatuře
Elektronická skripta a studijní texty, plná znění literárních děl,...
Malý výtvarný rozcestník Webové stránky pro zájemce o výtvarné umění a učitele výtvarné výchovy.
   
www.moderni-dejiny.cz Moderní dějiny
Nový vzdělávací portál pro výuku moderních dějin.
www.veskole.cz Webový portál na podporu výuky s interaktivními tabulemi
Na tomto portálu lze získat řadu výukových materiálů pro využití na interaktivní tabuli. Aktivní učitelé mohou přispívat svými vlastními pracemi.
Virtuální Česká republika Virtuální cestování
Server virtualtravel.cz ukazuje různá místa České republiky a zahraničí pomocí nejmodernějších zobrazovacích technologií - virtuálních prohlídek, které jsou pomocí GPS propojeny se satelitní mapou. Pro správné fungování virtuálních prohlídek potřebujete ADOBE FLASH 9 a vyšší.
www.manuscriptorium.com Digitální knihovna
Manuscriptorium, spravované Národní knihovnou ČR, je nejrozsáhlejší digitální knihovnou vzácných historických rukopisů v Evropě. Obsahuje přibližně 1900 nejvýznamnějších rukopisů a vzácných tisků
a písemných památek. Pro plný přístup potřebují učitelé jméno a heslo, přidělené škole po její registraci.
www.infovek.sk  
Slovenský projekt. Na stránkách lze získat množství informací a kvalitního materiálu pro výuku.
www.spomocnik.cz  
Server vybudovaný s cílem přispět ke zvýšení schopnosti učitelů pracovat s moderními technologiemi, přispět k jejich umění využívat tyto technologie správným způsobem a co nejefektivněji.
www.maps.google.com  
Mapový server. Na některých mapách je možné se procházet i obrazem - pomocí fotografií a kamer.
www.encarta.com Encarta Online
Encyklopedie, atlas světa, dynamické mapy, slovník, multimédia. Tato encyklopedie obsahuje obrovské množství informací. Je ve dvou verzích. Online verze je zdarma, full verze je placená a poskytuje mnohem více informací. Obrázky je možno použít při tvorbě prezentací pro výuku.
www.cestykrajem.cz Videoportál o České republice
Internetový portál o České republice, který je využitelný jako zdroj informací při výuce. Je zde přehledná prezentace českých měst, kulturních památek, hradů, zámků, chráněných oblastí, přírodních zajímavostí, technických památek,...Tento průvodce Českou republikou je realizován formou videí, která jsou kromě českého jazyka namluvena i v angličtině, němčině a francouzštině.
www.ewa.cz Katalog odkazů využitelných pro vzdělávání
V tomto katalogu jsou soustředěny odkazy na webové stránky, které obsahují studijní materiály, testy, a na weby škol se zajímavým vzdělávacím obsahem.
ict.unas.cz, ict2.unas.cz ICT na prvním stupni ZŠ
Stránky pro podporu využití ICT v hodinách na 1. stupni ZŠ. Lze zde získat hotové přípravy na hodiny
s využitím výukových programů a běžného kancelářského software, náměty pro tvořivou informatiku či volný čas žáků. Aktivní učitelé mohou zveřejnit vlastní vytvořené materiály.
www.ceskaskola.cz Česká škola
Web pro základní a střední školy, jehož část je rovněž věnována využití ICT ve výuce.
www.modernivyuka.cz  
Portál je rozdělen na sekce:
Moderní učitel, Moderní správce, Moderní ředitel, e-Tržiště, Škola OnLine.
Všechny sekce slouží pedagogům nejen jako místa s řadou informací ze školství a vším co nového v oblasti vzdělávání vzniká, ale jejich hlavním cílem je shromažďování výukových materiálů nejrůznějších druhů.
www.rvp.cz Metodický portál RVP
Portál, který přináší texty vzdělávacích dokumentů, příklady zajímavého a efektivního vyučování, informace o nových trendech ve výchově a vzdělávání u nás i v zahraničí, praktické náměty na činnosti, úlohy, projekty, ukázky metod a forem práce zaměřených na rozvíjení klíčových kompetencí žáků.
dum.rvp.cz Digitální učební materiály
Část portálu rvp, kteráje určena učitelům pro tvorbu a sdílení digitálních učebních materiálů.
p3k.cz/proskoly Stránky s materiály pro dějepis
Z těchto stránek lze stáhnout materiály z Letní školy historie.