Výchovný poradce:

Budovy Vrchlického a Havláskova: Mgr. Tereza Hořáková

Konzultační hodiny: čtvrtek 12:30 - 13:30 hod.

 

Budovy Trnkovecká a Bartovická: PaedDr. Marcela Šimčíková

Konzultační hodiny Bartovická: pondělí 13:00 -14:00 hod. po předchozí domluvě 

Konzultační hodiny Trnkovecká:úterý 12:30 - 13:30 hod. po předchozí domluvě, případně dle domluvy

e-mail: zsvrchlickeho.simcikova@seznam.cz

 

tel.: 596232129

mob.: 731516927

e-mail: zsvrchlickeho@seznam.cz

Vyučovací hodiny

0.        07:00 – 07:45 hod.

1.        08:00 – 08:45 hod.

2.        08:55 – 09:40 hod.

3.        10:00 – 10:45 hod.

4.        10:55 – 11:40 hod.

5.        11:50 – 12:35 hod.

6.        12:45 – 13:30 hod.

7.        13:40 – 14:25 hod.

8.        14:35 – 15:20 hod.

9.        15:30 – 16:15 hod.

Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace
Tato škola je úplnou základní školou s právní subjektivitou.
Hlavní budova:
716 00 Ostrava-Radvanice, Vrchlického 401/5
Odloučená pracoviště školy: 717 00 Ostrava - Bartovice, Bartovická 129/59
716 00 Ostrava - Radvanice, Havláskova 106/1
716 00 Ostrava - Radvanice, Trnkovecká 867/55
Počet tříd: 21
Počet přípravných tříd: 0
Počet oddělení školní družiny a školního klubu: 5
Počet pedagogických pracovníků: 34
Počet asistentů pedagoga: 12
Počet správních zaměstnanců: 11
Počet žáků celkem: 389
Datum zařazení do sítě škol: 1. 1. 2003
IČO 70987700
Zřizovatel:
Město Ostrava
Městský obvod Radvanice a Bartovice
Těšínská 281/87
716 00 Ostrava-Radvanice
Vzdělávací programy:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, č. j. 16847/96-2

ŠVP ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace

Kontakty
telefon - Vrchlického 596 232 129, 731 516 927
telefon - Havláskova 596 232 276, 605 529 407
telefon - Trnkovecká 596 232 916, 739 185 788
telefon - Bartovice 596 227 544, 773 475 935
telefon - vedoucí školní jídelny Marie Fazekašová 596 232 282
telefon - zástupce ředitele školy - Mgr. Martina Linhartová 596232129, 702 178 986
telefon - účetní - Veronika Gebauerová 596 232 129, 702 178 235
ID datové schránky 44smqww
e-mail - Vrchlického zsvrchlickeho@seznam.cz
e-mail - školní jídelna sj.vrchlickeho@seznam.cz
e-mail - účetní
ucetni.zsvrchlickeho@seznam.cz
Výchovný poradce Mgr. Tereza Hořáková, PaedDr. Marcela Šimčíková
Důležité odkazy www
Název instituce Adresa www
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz
Moravskoslezský kraj www.kr-moravskoslezsky.cz
Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice www.radvanice.ostrava.cz
Školský vzdělávací a informační portál www.edu.cz
Výzkumný ústav pedagogický Praha www.vuppraha.cz
Národní institut pro další vzdělávání www.nidv.cz
Portál pro podporu rámcových vzděl. programů www.rvp.cz
Ústav pro informace ve vzdělávání www.uiv.cz
Česká školní inspekce www.csicr.cz
Česká škola www.ceskaskola.cz
Učitelské noviny www.ucitelskenoviny.cz
Učitelské listy www.ucitelske-listy.cz
Plná znění věstníků a Sbírka zákonů ČR www.sevt.cz
Sbírka zákonů ČR http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html
Římskokatolická farnost Ostrava-Radvanice www.farnostradvanice.cz