Školní řád a klasifikační řád zde.
Školní vzdělávací program můžete získat zde.

Výroční zpráva o činnosti školy 2015/2016  můžete získat zde,  příoha lze získat zde.

 

Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017 můžete získat zde, příloha lze zíkat zde.

 

Žádost o uvolnění z vyučování na dobu delší než 2 dny můžete získat zde.

 

Žádost o uvolnění z vyučování v době vyučování můžete získat zde.

 

Žádost o uvolnění z plavání můžete získat zde.

 

Žádost o uvolnění z Tělesné výchovy můžete získat zde.

 

Žádost o individuální vzdělávání můžete získat zde.

 

Vyzvednutí žáka ze ŠVP můžete získat zde.