Školní řád a klasifikační řád zde.

Dodatek č. 1 školního řádu zde.

Školní vzdělávací program můžete získat zde.

Výroční zpráva o činnosti školy 2015/2016  můžete získat zde,  příoha lze získat zde.

Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017 můžete získat zde, příloha lze zíkat zde.

Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018 můžete získat zde, příloha lze zíkat zde.

 

Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019 můžete získat zde, příloha lze získat zde.

Výroční zpráva o činnosti školy 2019/2020 můžete získat zde, příloha lza získat zde.

 

 

 

 

Žádost o uvolnění z vyučování na dobu delší než 3 dny můžete získat zde.

Žádost o uvolnění z vyučování v době vyučování můžete získat zde.

Žádost o uvolnění z plavání můžete získat zde.

Žádost o uvolnění z Tělesné výchovy můžete získat zde.

Žádost o individuální vzdělávání můžete získat zde.

Vyzvednutí žáka ze ŠVP můžete získat zde.

Žádost o pokračování v žáka v základním vzdělání můžete získat zde.

Žádost o vyhotovení druhopisu vysvědčení zde. 

Podklady k zápisu:

Přihláška k zápisu zde.

Zápisní lístek zde.

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů zde.

Žádost o odklad zde.